fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Léonard rehabiliteert priester Daens

KN Redactie 8 juni 2015
image

De aartsbisschop vierde zondag, op ‘Daensdag’, waarmee het ‘Daensjaar’ werd afgesloten, in de Aalsterser Sint-Martinuskerk de H. Mis. Hij vertelde hoe hij in het verleden “diep geraakt” was door het “verhaal van de priester die zich heeft ingezet voor het volk”.

‘Daens in ere herstellen’
“Ik ben hier”, aldus mgr. Léonard, “vandaag voor eerherstel. Spijtig genoeg werd priester Daens niet ondersteund door de bisschop en de aartsbisschop. Ze hebben hem niet geholpen maar veroordeeld. Hadden ze hem begeleid, wat een kans was dat geweest voor het geloof in de streek. Vandaar dat ik hier vandaag ben als aartsbisschop om Daens in ere te herstellen. Beter laat dan nooit.”

Textielarbeiders
Daens maakte zich hard voor de arbeiders van Aalst, die in ellendige omstandigheden moesten werken en leven. Hij richtte een katholieke partij op buiten de bestaande om en was volksvertegenwoordiger.

‘Trouw gebleven aan de leer’
Volgens mgr. Léonard behield Daens in “zijn strijd voor het arme volk nochtans altijd zijn geloof” en is hij “trouw gebleven aan de leer van de Kerk”. De priester, ging hij verder, voerde “een goede strijd voor de arbeiders, die schandelijk werden uitgebuit. Ze werden blootgesteld aan de misbruiken van hun bazen en aan de arrogantie van hun volksvertegenwoordigers, die hun taal – het Vlaams – misprezen”.

Bloemen bij monument Aalst
Als eerbetoon legde aartsbisschop Léonard ook bloemen bij het monument voor de priester in Aalst.