fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Punt bemoedigt journalisten in open brief

KN Redactie 8 januari 2015
image

De zorgen over radicalisering binnen de islam en het terrorisme daardoor zijn terecht, aldus de bisschop.

‘Onveilig’
De gedachten van mgr. Punt zijn echter niet alleen bij de vermoorde collega’s en hun families, maar ook “bij u en al uw medewerkers die gewend zijn het wereldnieuws in vrijheid te kunnen brengen en dit terecht als een groot goed zien binnen de democratische beginselen die wij allen koesteren. Die vrijheid staat nu opnieuw ter discussie en u voelt zich daar onveilig bij.”

‘Vertrouwen’
De bisschop wijst erop dat met Kerstmis gevierd is dat God zelf de wereld is binnengetreden. “Hij heeft dat niet met geweld gedaan, maar juist kwetsbaar en klein in de vorm van een kind. Dit kind heeft als volwassen man opgeroepen de naasten lief te hebben en de mensheid daarmee geleerd dat God geen vijanden kent, maar alleen kinderen die hij oneindig bemint. Daardoor mogen wij er op vertrouwen dat de kracht van het goede altijd sterker zal zijn dan de kracht van het kwaad.”

‘Wederzijds respect’
Mgr. Punt hoopt dat religieuze leiders dit laatste voor ogen houden. “Want de zorgen over radicalisering binnen de Islam en terroristische uitingen daarvan zijn terecht. Het is daarom belangrijk dat de dialoog tussen de religies, en dan met name met onze moslimgemeenschappen, gaande blijft in een sfeer van goede wil en wederzijds respect, en met als doel om vrede en harmonie in de wereld te bevorderen.”

Steun
In de open brief op de website van zijn bisdom wenst mgr. Punt de redacties “veel wijsheid en moed bij de afwegingen die u, wellicht nu gedwongen door de omstandigheden, moet maken bij het brengen van het nieuws” en spreekt zijn steun voor hen uit. (bisdom Haarlem-Amsterdam)