fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Punt citeert Einstein en diens ´belangrijkste variabele´

KN Redactie 4 februari 2016
image

Geen wetenschappelijke theorie, maar een persoonlijk inzicht dat Einstein ontvouwde in een een brief aan zijn dochter. Volgens Einstein ligt er namelijk een geheim ten grondslag aan het hele universum dat veel belangrijker is dan zijn relativiteitstheorie. “Er is een extreem machtige kracht waarvoor de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring heeft”, zo haalt de bisschop van Haarlem-Amsterdam de grote geleerde aan. “Het is een kracht die alle andere omvat en beheerst, en zelfs ten grondslag ligt aan elk verschijnsel in het universum, en toch door ons nog niet is herkend. Deze universele kracht is Liefde.”

Naïef materialistisch denken

“Toen wetenschappers zochten naar een alomvattende theorie van het universum, vergaten ze de meest machtige onzichtbare kracht.” Einstein bedoelt dit niet als een vrome gedachte of een morele waarheid, aldus mgr. Punt, “maar als werkelijke ‘energie’ die het hele universum draagt, als het ultieme weten­schappelijk verklaringsprincipe van alles. Hij was zich er terdege van bewust dat de rationalistische materialistische geest van zijn tijd niet open was om dit geheim te vatten, maar hoopte dat toekomstige ervaringen van de mensheid en de vooruitgang van de wetenschap hier wellicht verandering in zouden brengen. Inmiddels zijn we zestig jaar verder. Nog steeds viert een naïef materialistisch denken hoogtij, maar het lijkt op z’n grenzen te stuiten.”

Prachtig sacrament

Met het oog op de komende Veertigdagentijd brengt mgr. Punt het inzicht van Einstein in verband met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. “Het is tijd ons weer aan te sluiten op de Bron, als we door onverschilligheid of om een andere reden de band met Hem hebben verbroken. Hij wacht op ons met immense tederheid. Er is door het offer van Christus altijd een weg terug, maar we moeten wel zelf bereid zijn die weg te gaan. Vergeving vragen voor alles wat niet goed was, en onze wegen richten naar de liefde tot God en de naaste. De Kerk heeft daarvoor een prachtig sacrament. Dan kan Gods kracht en liefde weer in ons leven stromen. Je moet eerst liefde ontvangen, om het te kunnen geven.” (KN/Bisdom Haarlem-Amsterdam)