fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Schneider: christenvervolging ook binnen de Kerk

KN Redactie 4 juni 2015
image

Dat preekte mgr. Athanasius Schneider met Pinksteren tot de bedevaarders in Chartres. Maar het gezin biedt weerstand, juist omdat dit het machtigste contingent van de Kerk is. Eerder riep mgr. Scheider katholieken al op tot geestelijk verzet in verband met de zorgelijke ontwikkelingen rond de beide gezinssynodes in Rome (oktober 2014 en 2015)

Vervolging
De hulpbisschop van Astana (Kazachstan) noemde als vijanden van de Kerk in het westen: “de neo-marxistische gendertheorie (die de relatie tussen biologisch geslacht en seksueel gedrag ontkent) en “de cultus van de aarde en het klimaat”. Deze denkwijzen hebben “gezinnen, jonge mensen, priesters en bisschoppen gemarginaliseerd, geridiculiseerd en vervolgd”, omdat zij trouw wilden blijven aan hun geloof in Jezus Christus. Mgr. Schneider benadrukte dat de gelovigen niet alleen in de seculiere samenleving vervolging ondervinden maar “soms zelfs in het kerkelijke domein, vanwege hun trouw aan het geheel van het katholieke geloof en aan de goddelijke aanbidding volgens de traditie van de apostelen en onze voorouders.”

Rozenkrans
Het “natuurlijke gezin” is een vorm van de christelijke Kerk die begon met Pinksteren, aldus de bisschop. Deze “huiskerk” is het belangrijkste doelwit van de aanval op de westerse beschaving, die ondernomen wordt door de “neo-marxistische gendertheorie”. Het gezin moet dit gevaar het hoofd bieden door niet alleen zichzelf te verdedigen, maar het christendom. “Vandaag wordt het gezin geroepen te getuigen van de goddelijk schoonheid van zijn wezen en van zijn roeping.” Het katholieke gezin moet dagelijks samen bidden “om Gods zegen af te smeken en om de Onbevlekte Maagd te eren met de rozenkrans.

Vijf stenen
Maar het gezin moet meer dan doen dan zijn eigen leden sterken in de strijd tegen de zonde en het “neo-heidendom”. Het moet meer priesters en zusters voortbrengen. “De dringendste noodzaak van onze tijden zijn authentieke katholieke gezinnen, die de eerste seminaries worden voor priesterlijke en religieuze roepingen.” Mits gewapend door de H. Geest en sterk in deugd, beloofde de bisschop dat katholieken de “Goliath” van antichristelijke ideologie niet hoefden te vrezen. Ze kunnen die omleggen met “de vijf stenen van David.” (KN/LifeSiteNews)