<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Schneider: help Moederkerk bevrijden van ketterij

KN Redactie 2 februari 2016
image

“De eigenlijke crisis van de Kerk in onze tijd zit in het toenemende verschijnsel dat wie niet volledig de volheid van het katholieke geloof geloven en belijden strategische posities in het leven van de Kerk innemen, zoals hoogleraren theologie, opvoeders in seminaries, religieuze superieuren, parochiepriesters en zelfs bisschoppen en kardinalen.”

Gezinssynodes

Dat zegt mgr. Athanasius Schneider in gesprek met de website Rorate Caeli. De 54-jarige hulpbisschop van Astana treedt met name sinds de beide gezinssynodes (die lieten zien hoezeer heterodoxe ideeën tot op het hoogste niveau van de Kerk zijn doorgedrongen) naar voren als verdediger van de orthodoxie.

Schismatici

“Het hoogtepunt van verwarring en absurditeit”, aldus Schneider, “blijkt als zulke half-ketterse geestelijken de verdedigers van de zuiverheid en volheid van het katholieke geloof wegzetten als tegenstanders van de paus – als in hun ogen een soort van schismatici.”

Onveranderlijke waarheden

Mgr. Schneider betreurt de verwarring die dit veroorzaakt voor “gewone katholieken in de kerkbanken”, die hij aanbeveelt het geloof te bewaren door vast te houden aan de “onveranderlijke katholieke waarheden, die ons aangereikt werden door onze voorouders, die we terugvinden in traditionele catechismussen, en bij de Vaders en Leraren van de Kerk.”

Voorwendsel

De Kazachstaanse prelaat zei dat het beroep op “ontwikkeling van de leer” en “pastorale compassie” dat door sommige bisschoppen en kardinalen wordt gedaan, die de leerstellige taal en geldende discipline van de Kerk willen veranderen “in feite een voorwendsel zijn om de leer van Christus te wijzigen”. Uiteindelijk zijn deze geestelijken uit op een andere Kerk en zelfs een andere religie: “een naturalistische religie (d.w.z. zonder bovennatuurlijkheid, red.) die aangepast is aan de tijdgeest.” Deze meelopers noemt mgr. Schneider “laffe konijnen”.

Streven naar heiligheid

De Kerk, “onze moeder”, wordt niet alleen gekneveld “door de vijanden van Christus maar ook door sommigen van haar bedienaren in de geestelijkheid, soms zelfs de hoge geestelijkheid.” Mgr. Schneider raadt aan: “Alle goede kinderen van de Moederkerk moeten als goede soldaten proberen deze moeder te bevrijden – met de geestelijke wapenen van geloofsverdediging en –verkondiging, het bevorderen van de traditionele liturgie, eucharistische aanbidding, de kruistocht van de rozenkrans, de strijd tegen de zonde in het eigen leven en het streven naar heiligheid.” (KN/LifeSiteNews)