fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Schneider: ‘Onfeilbaarheid van paus niet overdrijven’

KN Redactie 1 december 2015
image

De paus zelf wil ook helemaal niet, als hij zo spreekt, de gelovigen “verplichten of dwingen” om in te stemmen met wat hij zegt.

Competentie

Dat zegt mgr. Schneider, hulpbisschop van Astana, in reactie op de vragen die Aleteia.org hem voorlegde naar aanleiding van de antwoorden die de paus gaf aan een Lutherse vrouw, die haar spijt uitsprak niet gemeenschappelijk met haar katholieke man te communie te kunnen gaan. De paus zei daarbij ook dat dit niet zijn competentie was. Dat is die van kardinaal Sarah, aan wie Aleteia.org dezelfde vraag voorlegde. De Congregatie waaraan deze hij als prefect leiding geeft, is immers niet alleen “voor de Goddelijke Eredienst” maar ook voor “de Discipline van de Sacramenten”.

Profanatie

Volgens Sarah zelf liggen de zaken duidelijk; “Intercommunie tussen katholieken en niet-katholieken is niet toegestaan. Je moet het katholieke geloof belijden. Een niet-katholiek kan niet de Communie ontvangen. Dat is zeer, zeer helder. Het is geen zaak van je geweten volgen.” Onzorgvuldigheid hierin kan alleen leiden tot “profanatie” van het sacrament, aldus Sarah, die erop wijst dat katholieken evengoed hun geschiktheid om te communie te gaan moeten onderzoeken. Zij moeten in staat van genade zijn, anders eten en drinken zij, zoals Sint Paulus zegt, “hun eigen veroordeling”.

Inquisitie

Mgr. Athanasius Schneider wijst erop dat een gelovige het heel goed oneens kan zijn met de bewoordingen die de paus kiest, zolang de paus daarbij niet uitdrukkelijk nastreeft een definitieve uitspraak te doen. Sarah: “Ik denk dat we een klimaat van dialoog nodig hebben dat vrij is van intimidatie. Anders zal het een atmosfeer van dictatuur zijn, en ik denk dat paus Franciscus er niet van houdt gezien te worden als iemand die een atmosfeer van inquisitie, dictatuur of vervolging creëert voor iemand die beredeneerde gedachten en opinies tot uitdrukking brengt.” (KN/Aleteia.org)