fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Minister antwoordt: affaire Demmink blijkt nóg duurder

KN Redactie 11 juni 2015
image

Naar nu blijkt en zoals verwacht heeft Demmink ook de kosten gedeclareerd van het door hemzelf aangespannen, maar uiteindelijk kansloos verloren proces tegen het Algemeen Dagblad. Deze krant had geschreven over getuigen, die melding maakten van vroegere contacten van Demmink met een Haagse jongenspooier. Naar blijkt krijgt Demmink 27.242,17 euro vergoed, met inbegrip van 6000 euro proceskosten.

Eigen verdediging
De minister maakt in zijn antwoord nu ook melding van een factuur van vóór 2007, die 12.032,69 euro bedraagt en die vergoed is in het kader van een procedure voor de Raad voor de Journalistiek. Verder blijkt de minister niet de kosten van de Landsadvocaat te hebben meeberekend, wanneer die optrad in zaken die direct met de affaire te maken hadden, bijvoorbeeld in een Wob-procedure van de Roestige Spijker.

Bijstand en advies
Naast de 180.000 euro die het Ministerie voor Demmink zelf heeft vergoed, heeft het zo in de affaire nog eens 31.000 euro voor eigen verdediging uitgegeven. “De Landsadvocaat heeft het ministerie als werkgever van die ambtenaar in deze kwestie van bijstand en advies voorzien” aldus de minister. “Deze kosten zijn dus niet ‘voor de heer Demmink’ gemaakt”, meent de minister van Justitie, “maar ten behoeve van de Staat”.

Twee ton
Louis Bontes laat via Twitter weten dat hij vindt dat de minister met deze antwoorden “semantische spelletjes” speelt. In elk geval staat nu vast dat voor het ministerie (en dus de belastingbetaler) de teller van de affaire Demmink de twee ton overstijgt. Website Het Haagse Complot had dat overigens zelf al berekend. (KN)