fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Nederlandse bisschoppen roepen in kerstboodschap op tot herbergzame samenleving

KN Redactie 15 december 2015
image

In de brief gaan de bisschoppen in op “de uitdaging die de komst van vluchtelingen meebrengt voor de Nederlandse samenleving”.

Christenplicht

“Wij pleiten voor een principiële én realistische houding: mensen in nood moeten worden geholpen en tegelijkertijd moet onze kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd. Wij hebben als mens en christen de plicht om vluchtelingen, medemensen in nood, de helpende hand toe te steken. De ontmoeting tussen verschillende culturen leidt er toe dat verschillende waarden en normen over en weer ter discussie worden gesteld”, aldus de Nederlandse bisschoppen.

Geen plaats in de herberg

Ze wijzen erop dat voor Jezus, Maria en Jozef 2015 jaar geleden geen plaats was in de herberg van Bethlehem.

“Paus Franciscus heeft op zondag 6 september jongstleden een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters overal ter wereld om onderdak te bieden aan vluchtelingen. In een reactie daarop schreven wij op 8 september dat we daar gehoor aan willen geven. Vanuit de Rooms Katholieke gemeenschap vinden er vele initiatieven plaats”, aldus de Nederlandse bisschoppenconferentie.

‘Dankbaarheid en waardering’

De kerstboodschap ‘Herbergzaam Nederland’ is gericht aan “alle medeburgers en in het bijzonder aan parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen”, aldus het persbericht van de Nederlandse bisschoppen.

De bisschoppen spreken in de brief hun “dankbaarheid en grote waardering uit voor de inzet van velen binnen en buiten de geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich iedere dag onvermoeid inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood”.

Lees hier de brief van de bisschoppen.


Warning: Use of undefined constant PRODUCTION - assumed 'PRODUCTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/229029.cloudwaysapps.com/bjfkbkqnbn/public_html/wp-content/themes/kn/functions/default.php on line 21