fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Nederlandse bisschoppen: wij willen gehoor geven aan oproep paus om vluchtelingen op te vangen

KN Redactie 9 september 2015
image

Daartoe gaat de bisschoppenconferentie “op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen”.

Zicht krijgen ‘op wat er precies nodig is’

De bisschoppen willen zo zicht krijgen op “wat er precies nodig is om een gezin of meerdere vluchtelingen in een geloofsgemeenschap op te kunnen vangen”. Ook roepen ze op tot gebed voor alle vluchtelingen.

Dat schrijven de bisschoppen in een verklaring. Tijdens de maandelijkse vergadering van de bisschoppenconferentie werd dinsdag onder meer over de pauselijke oproep gesproken.

Oproep paus Franciscus

Franciscus zei zondag bij het angelusgebed: “Moge iedere parochie, iedere gemeenschap, ieder klooster en ieder pelgrimsoord een vluchtelingengezin opnemen.” De voorzitters van de Poolse, Italiaanse en Hongaarse bisschoppenconferenties hebben al steun toegezegd.

Tegelijk verweet een Hongaarse bisschop de paus dat hij de situatie in Hongarije niet kent. De aartsbisschop van het Poolse Warschau zei vorige week voorrang te willen geven aan christelijke vluchtelingen.

‘De problematiek rond vluchtelingen’

De Nederlandse bisdommen, schrijven de bisschoppen, bekijken al langer hoe de Kerk kan helpen in “de problematiek rond vluchtelingen”.

‘Met paus Franciscus het hart open zetten’

Ze “zijn blij dat de paus deze problematiek nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken wat er concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven”.

Ook roepen ze de gelovigen op “om met paus Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen”.

‘Een kop koffie’

“We stimuleren gelovigen om zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor bijvoorbeeld christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken.”

“Gastvrijheid”, aldus de bisschoppen, “kan verder op vele manieren worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit.”

Wie spullen wil geven, raden de bisschoppen aan “daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is”.

Collecteren ‘voor hulp aan vluchtelingen’

De bisschoppen roepen op op 20 september te collecteren “voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst”. Ze vragen de gelovigen “daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen”.