fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Nederlandse vertaling brief paus Franciscus: zieken en ouderen – abortus vergeven – toenadering tot Piusbroederschap

KN Redactie 2 september 2015
image

In de brief, gericht aan de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, gaat de paus onder meer in op de speciale jubileumaflaat die gelovigen kunnen verdienen.

Zieken en ouderen

Ook schrijft hij over het lot van zieken en ouderen. “Het zal voor hen een grote hulp zijn om hun ziekte en lijden te beleven als een ervaring van nabijheid bij de Heer die in het mysterie van zijn lijden, dood en verrijzenis de koninklijke weg aanduidt om zin te geven aan pijn en eenzaamheid.”

‘De zonde van abortus te vergeven’

Ook gaat de paus in op “de veranderde relatie met het leven”, die “zonder twijfel” een van de “ergste problemen van onze tijd is”. Hij verleent iedere priester de bevoegdheid om tijdens het Heilig Jaar in de biecht “de zonde van abortus te vergeven”. Volgens het kerkelijk recht loopt degene die een abortus bewerkt, een automatische excommunicatie op.

Dat is een bevoegdheid die in Nederland alle priesters hebben. In andere landen zijn daar speciaal aangestelde priesters voor, of moet men naar de lokale bisschop gaan.

Hoop op verzoening met Piusbroederschap

Verder schrijft de paus te hopen op een volledige verzoening met de schismatieke priesterbroederschap Pius X (FSSPX). Franciscus zegt gewezen te zijn op het “goede geloof en sacramentele praktijk” van gelovigen die bij de FSSPX kerken, “die echter samengaat met een ongemakkelijke pastorale situatie”.

Om hen tegemoet te komen, bepaalt hij dat wie in het Heilig Jaar bij een FSSPX-priester biechten, “een geldige en wettige absolutie van hun zonden zullen verkrijgen”.

Lees hier de volledige Nederlandse vertaling van de brief van paus Franciscus.