fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Negatief oordeel Medjugorje kan tot schisma leiden’

KN Redactie 25 juni 2015
image

De indruk bestaat paus Franciscus persoonlijk weinig vertrouwen heeft in de echtheid van de verschijningen.

Spirituele vruchten

Vittorio Messori zei dat het fenomeen Medjugorje de “grootste massabeweging voor een belaagd katholicisme sinds het Concilie” is geworden. Hij wijst op de talrijke mensen wier geloof is hernieuwd door een bezoek aan het stadje in Bosnia-Herzegovina waar de eerste verschijningen werden gemeld. Messori suggereert dat paus Franciscus er verstandig aan zou doen geen officiële positie aangaande de authenticiteit van de verschijningen in te nemen, maar eenvoudigweg nota te nemen van de spirituele vruchten.

Kerkelijk oordeel

In 1991 gaven de bisschoppen van wat toen Joegoslavië was, een officiële verklaring uit dat de beweerde verschijningen “niet als bovennatuurlijk kunnen worden vastgesteld”. Dit is het meest gezaghebbende kerkelijke oordeel tot nu toe. Het Vaticaan heeft priesters gewaarschuwd geen evenementen te ondersteunen die uitgaan van de authenticiteit van de verschijningen.

‘Dichtbij beslissing’

Een internationale commissie voor het bestuderen van het verschijnsel is ingesteld door paus Benedictus XVI. Die heeft zijn werk voltooid en de bevindingen overgedragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Paus Franciscus zei eerder deze maand dat het Vaticaan nu “dichtbij een beslissing” was.

Psychologische problemen

In een nieuw boek van een Braziliaanse priester dat is gebaseerd op een interview met paus Franciscus zou de paus van duidelijke scepsis blijk hebben gegeven over de echtheid van de verschijningen en over de motieven van de zieners van Medjugorje. In dit boek Zij is mijn moeder: ontmoetingen van paus Franciscus met Maria zou de paus het vermoeden hebben geuit dat sommige mensen die zeggen visioenen te zien psychologische problemen hebben en dat anderen bewust de mensen bedriegen. De paus hekelde ook het idee dat de Maagd Maria op vaste tijden zou verschijnen, zoals de zieners van Medjugorje beweren.

Wonderen

Evengoed zou paus Franciscus de spirituele vruchten van het Medjugorje-fenomeen wel onderkennen: “Zo bewerkt God wonderen, temidden van menselijke dwaasheden; is dat niet mooi?” (KN/Catholic Culture)