fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Niet alleen Demmink. Het Haagse Complot wil ook politieke aandacht voor Baybasin

KN Redactie 12 juni 2015
image

De oud-gevangenisdirecteuren vinden dat politiek en Justitie een groot integriteitsprobleem hebben met de affaire Joris Demmink. De voormalige topambtenaar van Justitie wordt sinds jaar en dag achtervolgd door aantijgingen van kindermisbruik, zonder dat die afdoende opgehelderd worden.

‘Turkse Nelson Mandela’
Ton Hofstede, de man achter de website Het Haagse Complot, vindt dat vandaag ook de (met Demmink verbonden) kwestie Baybasin aan de orde moet komen. Hij roept door middel van een brief aan het parlement en de media daartoe op. Hofstede, die ook jurist is, stelt vast dat Baybasin als Koerdische activist een “politieke gevangene” van Nederland is, een “Turkse Nelson Mandela” (Baybasin is naar verluidt op aandrang van Turkije door Nederland gearresteerd en tot levenslang veroordeeld. Het bewijsmateriaal daarvoor is zo goed als zeker vervalst).

Unicum
“Deze Niet-Nederlander is tot levenslang veroordeeld voor Niet-in-Nederland vermeend gepleegde daden”, aldus Hofstede, die vorig jaar in Katholiek Nieuwsblad uiteen heeft gezet hoe hij zelf onprettig kennis maakte met de verstrengelingen tussen Turkije en de Nederlandse politiek. “Een unicum in de rechtsgeschiedenis (en strijdig met onze wet en jurisdictie). Naar mijn (onderbouwde) overtuiging vloeit zijn (onrechtmatige) detentie voort uit het probleem wat u vandaag bespreekt: De noodzaak tot hervormingen binnen Justitie”.

Rechtsweigering
Hofstede wil vandaag aandacht voor Baybasins zaak in het gesprek tussen Kamerleden en oud-gevangenisdirecteuren. “In het bijzonder vraag ik uw hulp voor de (verboden) rechtsweigering door de Hoge Raad der Nederlanden. Het herzieningsverzoek loopt nu al meer dan vier jaar (opnieuw een unicum en strijdig met het grondwettelijke fair-trial rechtsbeginsel). Het vermoeden bestaat dat de behandelende Advocaat-Generaal mr. Diederik Aben, zich niet voldoende vrij voelt om naar eer, geweten en recht te handelen.”

Innerlijk geweten
Parlementaire steun voor mr. Aben is onontbeerlijk, vindt Hofstede. “Ik doe een beroep op uw plicht als volksvertegenwoordiger, parlementaire controleur, maar bovenal als mens. Als u achteraf terugkijkt op het gebrek aan steun aan Nelson Mandela, kunt u zich nu ook afvragen waarom u zich in deze casus (ditmaal in Nederland) opnieuw afzijdig zou moeten/willen houden. Ik doe een sterk beroep op uw innerlijk geweten, uw moreel besef, uw persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel en de reden waarom u volksvertegenwoordiger bent geworden: bescherming van de burgers.”