fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Nieuwe campagne moet Kerkbalans impuls geven

KN Redactie 15 januari 2015
image

De nieuwe campagne werd afgelopen woensdag in Utrecht gepresenteerd onder de titel ‘mijn kerk in balans’. Nieuw is een reclamespot, te vinden op YouTube en de gelijknamige website van Kerkbalans. Die vraagt aandacht voor de betekenis van de Kerken voor mensen. Ook is er een handboek met praktische tips samengesteld voor parochies en gemeenten.

Betrokkenheid versterken
Daarnaast blijven de deelnemende kerkgenootschappen proberen hun leden actiever bij de geldwervingscampagne te betrekken.
In Kerkbalans 2015 werken vijf kerkgenootschappen voor de 42e keer samen om aandacht te vragen voor hun gezamenlijke geldwervingscampagne die komend weekeinde officieel van start gaat.
Het is daarmee de grootste geldwervingscampagne in Nederland.
De vijf deelnemende kerkgenootschappen zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Geefgeneratie sterft uit
Tijdens de persconferentie bleek dat de inkomsten van de deelnemende Kerken jaarlijks blijven teruglopen. De belangrijkste oorzaak daarvan is de demografische opbouw van de gelovigen. De kerkbetrokkenheid en de gewoonte financieel bij te dragen zijn het sterkst bij de oudere generaties die nu aan het afsterven zijn.
Die geven weliswaar gemiddeld meer dan voorheen, maar die verhoging is niet voldoende om de terugloop te compenseren, blijkt uit de gegevens.

Geleidelijke daling
In 2013 jaar bracht de campagne voor de PKN 187 miljoen euro op en voor de RKK 54 miljoen. Voor de PKN betekende dat een daling van 2,5% ten opzichte van 2012, voor de RKK maar liefst 5,6%. Naar verwachting is de daling vorig jaar iets minder geweest. Hoewel nog niet alle cijfers bekend zijn zouden die percentages voor de PKN en RKK respectievelijk -2,3 en –3 zijn. In euro’s uitgedrukt zou Kerkbalans 2014 voor beide kerkgenootschappen 183 respectievelijk 52 miljoen euro hebben opgeleverd. Daarbij zijn inkomsten uit collecten, dienstverlening en beleggingen niet meegeteld.