fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Pastorale brief mgr. de Korte in Osservatore Romano

KN Redactie 11 februari 2015
image

In zijn brief [pdf] De jaren van de waarheid erkent de bisschop van Groningen-Leeuwarden dat kerksluitingen onvermijdelijk zijn, maar waarschuwt met de ondertitel Katholieken, neem uw verantwoordelijkheid! ook voor defaitisme: “De zorgen mogen ons echter niet gaan gijzelen. Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af.”

‘Zonder kerkgebouw’
De Osservatore haalt mgr. de Korte aan, wanneer hij erop wijst dat een vitale katholieke gemeenschap “ook zonder eigen kerkgebouw” kan functioneren. “Bijvoorbeeld door samenwerking met een plaatselijke protestantse gemeente of gebruik te maken van een aula in een school.”

‘Goede verkondiging’
Het gaat mgr. de Korte erom “nieuw missionair beleid” te ontwikkelen, aldus de Osservatore. Daarbij is het “cruciaal het geloof van mensen te versterken” door middel van “goede verkondiging tijdens de liturgie maar ook geloofscommunicatie en catechese”. Gelovigen moeten zich laten uitdagen door de H. Geest “om nieuwe mensen en middelen te mobiliseren”.