fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus bij eerste jubileumaudiëntie: serieus werk maken van ons geloof

KN Redactie 31 januari 2016
image

Dai zei de paus gisteren bij de eerste jubileumaudiëntie van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Die speciale audiëntie is eens per maand op zaterdag.

Hart van het Jubileum

Met deze ontmoeting, zei de paus, “treden wij binnen in het hart van het Jubileum”. “Jezus komt ons tegemoet ondanks onze tekorten en onze tegenstellingen: laten we het niet moe worden de noodzaak van zijn vergeving te voelen, want wanneer wij zwak zijn, maakt zijn nabijheid ons sterk.”

Barmhartigheid en missie

Franciscus verwees ook naar de “sterke relatie tussen barmhartigheid en de missie” en de noodzaak tot evangelisatie. Hij herinnerde daarbij aan de woorden van St.-Johannes Paulus II: “De Kerk leeft een authentiek leven wanneer zij de barmhartigheid uitoefent en verkondigt en wanneer zij de mensen samenbrengt bij de bronnen van de barmhartigheid.”

Evangelisatie

De paus vergeleek de missie van de evangelisatie met het delen van goed nieuws. “Dan is het natuurlijk dat we de behoefte voelen om dat te delen met anderen, om de vreugde te verspreiden onder de anderen”. Het zou hetzelfde moeten zijn, zei Franciscus, “wanneer we de Heer ontmoeten”.

Vreugde delen

Een duidelijk teken dat een mens daadwerkelijk Jezus heeft ontmoet, zei de paus, “is de vreugde die we voelen” bij het overbrengen van dit goede nieuws “aan anderen” . “Dan is niet bekeren”, benadrukte de paus, het is “het geven van een geschenk: ik geef aan jou wat mij vreugde brengt”.

Öntmoeten van Zijn liefde

Franciscus zei verder dat het ontmoeten van Jezus gelijk staat aan het ontmoeten van zijn liefde. “Die liefde transformeert ons en maakt  ons in staat om aan anderen de kracht over te brengen die Hij ons geeft”.

Instrumenten van barmhartigheid

“De barmhartigheid die wij ontvangen van de Vader is ons niet gegeven als persoonlijke troost, maar maakt ons tot instrumenten opdat ook anderen hetzelfde geschenk mogen ontvangen”, zei de paus. “Leven van barmhartigheid maakt ons tot missionarissen van barmhartigheid.”

Geloof serieus nemen

“Laten we ons christen-zijn dus serieus nemen en ons inzetten om te leven als gelovigen, want alleen zo kan het Evangelie het hart van mensen raken.”