fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus blikt terug op reis: ‘Ik dank de Heer’

KN Redactie 23 januari 2015
image

Beste broeders en zusters, goedemorgen.

Vandaag wil ik het hebben over de apostolische reis naar Sri Lanka en de Filipijnen, die ik vorige week heb gemaakt. Na het bezoek aan Korea, enkele maanden geleden, ben ik opnieuw naar Azië gegaan, een continent met rijke culturele en spirituele tradities. De reis was vooral een vreugdevolle ontmoeting met de kerkelijke gemeenschappen die in die landen getuigenis afleggen van Christus: ik heb hen bevestigd in het geloof en in hun missionaire geest.

De menigten
Ik zal altijd in mijn hart de herinnering bewaren aan de feestelijke ontvangst door de menigten – in sommige gevallen als een oceaan –, die de meest opvallende momenten van de reis hebben vergezeld. Bovendien heb ik de interreligieuze dialoog in dienst van de vrede aangemoedigd, evenals de weg die deze mensen afleggen naar eenheid en sociale ontwikkeling, met in het bijzonder het gezin en de jongeren in een leidende rol.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt van mijn verblijf op Sri Lanka was de heiligverklaring van de grote missionaris Giuseppe Vaz. Deze heilige priester deelde de sacramenten uit, soms in het geheim, aan de gelovigen, maar hielp alle behoeftigen zonder onderscheid, van elke godsdienst en sociale status. Zijn voorbeeld van heiligheid en liefde tot de naaste blijft de Kerk op Sri Lanka inspireren bij haar apostolaat van naastenliefde en onderwijs. Ik heb de H. Giuseppe Vaz ten voorbeeld gesteld aan alle christenen die heden ten dage worden geroepen om de heilzame waarheid van het Evangelie te verspreiden in een multireligieuze context, met respect voor de anderen, met volharding en in nederigheid.

Verzoening en algemeen welzijn
Sri Lanka is een land met veel natuurschoon, waar de bevolking, na een lange en dramatische burgeroorlog, tracht de eenheid te herstellen. Tijdens mijn ontmoeting met de regeringsautoriteiten heb ik het belang onderstreept van de dialoog, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, van de inspanningen om iedereen te betrekken bij het zoeken naar passende oplossingen die leiden tot verzoening en algemeen welzijn.

Balsem van de vergeving
De verschillende godsdiensten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de toenadering. Mijn ontmoeting met de religieuze vertegenwoordigers was een bevestiging van de goede betrekkingen die de verschillende gemeenschappen al met elkaar onderhouden. In deze context heb ik de samenwerking willen aanmoedigen die de volgelingen van de verschillende religieuze tradities al in de praktijk brengen, ook opdat zij in staat zullen zijn al diegenen die nog onder het lijden van de laatste jaren gebukt gaan, met de balsem van de vergeving te helen.

Onze-Lieve-Vrouw van Madhu
Het onderwerp van de verzoening kenmerkte ook mijn bezoek aan het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Madhu, die heel erg wordt vereerd door de Tamils en Singalezen en ook doel is van pelgrimstochten van gelovigen van andere godsdiensten. Daar hebben wij onze moeder Maria gevraagd dat de gehele bevolking van Sri Lanka de gave mag ontvangen van eenheid en vrede.

Komst van het Evangelie
Van Sri Lanka ben ik naar de Filipijnen vertrokken, waar de Kerk zich voorbereidt op de viering van de vijfhonderdste verjaardag van de komst van het Evangelie. Het is het belangrijkste katholieke land van Azië, en de Filipijnse bevolking staat, ook buiten de Filipijnen, bekend om haar diep geloof, haar godsdienstigheid en haar enthousiasme.

Vruchtbaarheid
Bij mijn ontmoeting met de nationale overheden, evenals tijdens de momenten van gebed en tijdens de drukbezochte Mis ter afsluiting, heb ik de voortdurende vruchtbaarheid van het Evangelie benadrukt, en zijn capaciteit om een menswaardige samenleving te inspireren, waarin plaats is voor de waardigheid van eenieder en voor de aspiraties van het Filipijnse volk.

Verwoestende tyfoon
Het belangrijkste doel van dit bezoek, en de reden – de belangrijkste reden – waarom ik besloten heb om naar de Filipijnen te gaan, was om uitdrukking te geven aan mijn nabijheid jegens onze broeders en zusters die te lijden hebben gehad onder de verwoestende tyfoon Yolanda. Ik ben naar Tacloban gegaan, in het meest getroffen gebied, waar ik het geloof en de kracht om zich te herstellen van de plaatselijke bevolking heb geprezen. In Tacloban hebben de slechte weersomstandigheden bovendien een extra onschuldig slachtoffer gemaakt: de jonge vrijwilligster Kristel, die omver geworpen en gedood werd door een door de wind weggeblazen bouwsel.

Vrijgevige stroom van steun
Daarna heb ik de vele mensen bedankt, die van overal ter wereld, deze nood hebben beantwoord met een vrijgevige stroom van steun. De kracht van de liefde van God, geopenbaard in het mysterie van het Kruis, werd duidelijk gemaakt in de geest van solidariteit die werd getoond in de veelvoudige daden van liefdadigheid en opofferingsgezindheid van die donkere dagen.

Gezinnen en jongeren
De ontmoetingen met de gezinnen en de jongeren, in Manila, waren hoogtepunten van het bezoek aan de Filipijnen. Gezonde gezinnen zijn van wezenlijk belang voor het leven van de samenleving. Het biedt troost en wekt hoop zoveel gezinnen te zien die hun kinderen ontvangen als een werkelijk godsgeschenk. Zij weten dat elk kind een zegen is. Ik heb horen zeggen dat gezinnen met veel kinderen en de geboortes van zoveel kinderen de oorzaak zijn van de armoede. Dat lijkt mij een simplistische voorstelling van zaken.

Economisch systeem
Ik kan zeggen, we kunnen allemaal zeggen, dat de belangrijkste oorzaak van de armoede een economisch systeem is dat de persoon uit het centrum heeft weggehaald en ervoor in de plaats de god van het geld heeft gesteld; een economisch systeem dat altijd mensen uitsluit: dat kinderen uitsluit, ouderen, jongeren, werklozen … – en dat die de wegwerpcultuur schept waarin wij heden ten dage leven. Wij zijn eraan gewend geraakt om uitgesloten mensen te zien. Dat is de belangrijkste reden van de armoede, niet de grote gezinnen.

Ideologische kolonisatie
Wijzend op de persoon van de H. Jozef, die het leven heeft beschermd van het “Heilig Kind”, dat zo wordt vereerd in dat land, heb ik eraan herinnerd dat de gezinnen, die op allerlei manieren worden bedreigd, moeten worden beschermd, zodat zij getuigenis kunnen afleggen van de schoonheid van het gezin in Gods plan. De gezinnen moeten ook worden beschermd tegen de moderne ideologische kolonisatie, die hun identiteit en hun missie bedreigt.

Jongeren
Het was ook een vreugde voor mij om met de jongeren van de Filipijnen samen te zijn, te luisteren naar hun verhalen over waarop zij hopen en waarover zij bezorgd zijn. Ik heb hen willen bemoedigen in hun inspanningen om bij te dragen aan de vernieuwing van de samenleving, in het bijzonder door de dienst aan de armen en de bescherming van het milieu.

Cultuur van eerlijkheid
De zorg voor de armen is een wezenlijk onderdeel van ons leven en christelijke getuigenis – tijdens het bezoek heb ik dat ook benadrukt; het houdt de weigering in van elke vorm van corruptie, want corruptie is diefstal van de armen – en het vereist een cultuur van eerlijkheid.

Trouw van de christenen
Ik dank de Heer voor dit pastorale bezoek aan Sri Lanka en de Filipijnen. Ik vraag Hem altijd deze landen te zegenen en de trouw van de christenen aan de evangelische boodschap van verlossing, verzoening en gemeenschap met Christus, te bevestigen.


Warning: Use of undefined constant PRODUCTION - assumed 'PRODUCTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/229029.cloudwaysapps.com/bjfkbkqnbn/public_html/wp-content/themes/kn/functions/default.php on line 21