fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus: ‘Eucharistische eenheid met Orthodoxie nabij’

KN Redactie 30 november 2015
image

Dat schrijft hij in een boodschap aan de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Bartholomaios I. De boodschap werd door een Vaticaanse delegatie aan de patriarch overhandigd bij gelegenheid van het feest van de heilige Andreas, meldt AsiaNews.

Inspiratie

Wat de paus betreft “is er geen hindernis meer voor de eucharistische eenheid” en dient de vooruitgang “naar volledige communio” inspiratie te putten uit het “gebaar van verzoening en vrede door onze eerbiedwaardige voorgangers Paulus VI en Athenagoras I” toen zij de wederzijdse excommunicatie van 1054 ophieven.

Voorwaarden aanwezig

Hoewel niet alle verschillen tussen de katholieke en de orthodoxe Kerken zijn opgelost, zijn wel “de noodzakelijke voorwaarden aanwezig voor het herstel van de volle communio van geloof, broederlijkheid en het sacramentele leven dat gedurende de eerste duizend jaar van de Kerk tussen hen bestond”.
“Nu er opnieuw een relatie is van liefde en broederlijkheid, in een geest van wederzijds vertrouwen, is er geen hindernis meer voor eucharistische communio die niet overwonnen kan worden door gebed, de zuivering van het hart, dialoog en de bevestiging van de waarheid.”

Eucharistie bron van liefde

“Inderdaad”, zo schrijft de paus, “waar er liefde is in het leven van de Kerk, wordt haar bron en vervulling altijd gevonden in de eucharistische liefde. Zo vindt ook het symbool van de broederlijke omhelzing zijn diepste waarheid in de vredeswens tijdens de Eucharistieviering.”

Rivaliteit uitbannen

Paus Franciscus benadrukt de grote betekenis van de verzoening door paus Paulus VI en patriarch Athenagoras in 1964. “Op alle niveaus en in iedere context van het kerkelijk leven, moeten de relaties tussen katholieken en orthodoxen steeds meer de logica van de liefde weerspiegelen, die geen ruimte laat voor de geest van rivaliteit.” De theologische dialoog moet zorgvuldig naar alle kwesties kijken “die ons verdelen” en dient er altijd op gericht te zijn “ons gedeeld verstaan van de geopenbaarde waarheid te verdiepen”.

Geloofwaardig getuigenis

“Gemotiveerd door Gods liefde moeten wij samen de wereld een geloofwaardig en effectief getuigenis geven van Christus’ boodschap van verzoening en redding.”
“De wereld van vandaag heeft een grote behoefte aan verzoening, met name in het licht van zoveel bloed dat bij recente terreuraanslagen is vergoten.” Hij voegde daaraan toe dat “onverschilligheid en wederzijdse onwetendheid slechts kunnen leiden tot wantrouwen en helaas zelfs tot conflicten”.