fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus hekelt aborteren kinderen met afwijking

KN Redactie 21 september 2015
image

De paus sprak tijdens een vesperviering met bisschoppen, priesters en religieuzen. Hij legde zijn voorbereide tekst terzijde en sprak voor de vuist weg over armoede en over degenen die door de samenleving worden verworpen. Hij reageerde daarmee op het getuigenis van een jonge religieuze die sprak over hoe zij God ontmoet in het werk met mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen.
Hij hekelde daarbij de praktijk dat al te vaak, wanneer bij een ongeboren kind een afwijking wordt ontdekt, “het wordt teruggestuurd” en niet de kans krijgt te worden geboren.

Inspirerend voorbeeld

De paus ging ook in op de toespraak van de aartsbisschop van Havana, die had gesproken over de armoede van de Cubaanse Kerk en dat haar pastores in armoede leven. Kardinaal Jaime Ortega sprak daarbij de hoop uit dat het persoonlijk voorbeeld van de paus hen moge inspireren om deze armoede te omhelzen en missionarissen moge inspireren om te komen helpen.

Muur en moeder

In reactie wees de paus erop dat Christus zichzelf vernederde om een van ons te worden. “De Geest van de wereld houdt niet van de weg van de Zoon van God.”
Hij gaf de priesters een raad van St.-Ignatius mee, die “armoede de muur en de moeder van het gewijde leven” noemde.
“Moeder omdat zij een groter vertrouwen in God voortbrengt. En muur omdat zij beschermt tegen wereldlijkheid.”

Goddelijke liefkozing

Godgewijden dienen zichzelf af te vragen hoe levend hun geest van armoede en onthechting is.
“Wanneer iemands persoonlijke voorkeur uitgaat naar de kleinste, de meest verlatene, de ziekste, de minst opgemerkte, de onbeminde en deze kleine dient, dan dient hij Jezus in overtreffende trap.”
Over het werk van de jonge religieuze zei hij dat daar “waar de tederheid en de barmhartigheid van de Vader tastbaar wordt”, “Gods tederheid en barmhartigheid een liefkozing wordt.”

Terugsturen

“Hoeveel vrouwelijke en mannelijke religieuzen verbruiken hun leven door het liefkozen van ‘afval’, van degenen die de wereld verwerpt, die de wereld veracht, van wie de wereld wenst dat ze niet zouden bestaan, van wie de wereld vandaag, met de methoden en nieuwe analyses die wij hebben, wanneer voorzien wordt dat iemand een ernstige ziekte kan hebben, wordt voorgesteld om ze ‘terug te sturen’ nog voor zij geboren worden.”

‘Omdat zij niets zijn’

Je leven voor deze verworpenen opofferen “spreekt tot ons over Jezus”, die zich vanuit de barmhartigheid van de Vader ontledigde. “Deze mensen aan wie jullie je leven hebben toegewijd lijken op Jezus”, aldus de paus. “Niet omdat zij dat willen, maar omdat de wereld hen precies zo behandelt. Omdat zij niets zijn.”
“Mensen verstoppen hen, willen hen niet laten zien, bezoeken hen niet en als zij kunnen en er nog tijd is sturen zij ze ‘terug’.” De paus bedankte de religieuzen voor hun inzet.

Word niet moe

Tot de priesters, die geen zieken te verzorgen hebben, zei de paus dat zij de “kleinsten” kunnen ontmoeten in de biechtstoel. “Alsjeblieft priesters, wordt niet moe te vergeven. Wordt het vergeven niet moe, net als Jezus.”