fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus hekelt ‘gesel’ moderne slavernij

KN Redactie 2 januari 2015
image

In zijn boodschap voor Wereldvredesdag, die op 1 januari wordt gevierd, wees hij hedendaagse slavernij af als een “gesel”.

‘Wanneer zonde het hart corrumpeert’
“Steeds wanneer zonde het menselijk hart corrumpeert en ons verwijdert van onze Schepper en onze naasten, worden de laatsten niet langer beschouwd als wezens van gelijke waarde, als broeders en zusters die een gemeenschappelijke menselijkheid delen, maar veeleer als objecten”, aldus de paus in zijn boodschap voor de 48e Wereldvredesdag.

‘Dit kwaad’
Hij deed een beroep op “alle mannen en vrouwen van goede wil” en op “de hoogste niveaus van burgerlijke instellingen” die getuigen zijn van “de gesel van hedendaagse slavernij“. Hij drong er bij hen op aan “geen medeplichtigen aan dit kwaad te worden, je niet af te keren van het lijden van onze broeders en zusters, onze medemensen, die worden beroofd van hun vrijheid en waardigheid”.

35,8 miljoen mensen
In een rapport uit november stelt de organisatie Walk Free dat wereldwijd 35,8 miljoen mensen lijden in slavernij, gedefinieerd als de systematische ontzeggen van de vrijheid van een persoon, en misbruik van hun lichaam voor persoonlijke of commerciële uitbuiting. Hedendaagse slavernij omvat gedwongen tewerkstelling, debt bondage (tewerkstelling vanwege schulden), mensenhandel, orgaanhandel, seksuele uitbuiting voor geld en gedwongen huwelijken.

‘Formeel afgeschaft’
Paus Franciscus zei dat hoewel slavernij “formeel is afgeschaft”, miljoenen mensen “van hun vrijheid zijn beroofd en gedwongen zijn te leven in omstandigheden die grenzen aan slavernij”.

‘Onze menselijkheid onwaardig’
“Ik bid in het bijzonder dat, gebaseerd op onze gemeenschappelijke roep om samen te werken met God en alle mensen van goede wil voor de bevordering van harmonie en vrede in de wereld, wij de verleiding mogen weerstaan om te handelen op een manier die onze menselijkheid onwaardig is.”

Gedwongen huwelijken
De paus beklaagde de gedwongen prostitutie van mannen en vrouwen, evenals praktijken van gedwongen huwelijken. Ook noemde hij het lot van arbeiders in landen waarvan de wetten niet voldoen aan internationale standaarden of waar de rechten van arbeiders niet beschermd worden.

Migranten
Franciscus noemde verder de slechte levensomstandigheden van veel migranten die te maken krijgen met honger, beroving, ontzegging van hun vrijheid en fysieke en seksuele uitbuiting.

‘Alles voor financiële winst’
De paus weet de slavernij aan armoede, onderontwikkeling en “uitsluiting”, die werken in combinative met een gebrek aan toegang tot onderwijs of een gebrek aan werk. Ook wees Franciscus de “corruptie” af van “mensen die bereid zijn alles te doen voor financiële winst”. Hij nam de tussenpersonen op de korrel die betrokken zijn bij mensenhandel en slavernij.