<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus over het gezin: ‘de wereld heeft plaatsen van liefde en vergeving nodig’

KN Redactie 27 december 2015
image

In de Sint Pietersbasiliek vierde de paus vanochtend de Mis op het Feest van de Heilige Familie en beschreef hij gezinnen als “plaatsen van vergeving, van liefde en van begrip”. Hij zei te wensen dat “in het Heilig Jaar van Barmhartigheid elk christelijk gezin een bevoorrechte plaats mag zijn waar de vreugde van de vergeving wordt ervaren, de essentie van de liefde die elke fout weet te begrijpen en er een oplossing voor weet te vinden”.

Fouten

In het gezin wordt geleerd hoe te vergeven, zei de paus, “omdat men er de zekerheid heeft begrepen en ondersteund te worden ondanks de fouten die je zou kunnen maken”.

Kruisteken

Hij moedigde ouders aan hun kinderen te zegenen. “Wat is er mooier dan een vader en een moeder die hun eigen kinderen de zegen geven aan het begin van de dag en aan het einde? Door op hun voorhoofd het kruisteken te maken zoals op de dag van het doopsel. Is dat niet het meest eenvoudige gebed van ouders voor hun kinderen?”

Huiskerk

Ook in het angelusgebed na de Mis kwam de paus terug op het thema gezin. Daarbij riep hij elk christelijk gezin op een “huiskerk” te zijn, om de evangelische deugden te doen opleven en die de gist van het goede te laten zijn in de samenleving.

Diepe harmonie

De paus hield de 50.000 gelovigen op het Sint Pietersplein voor dat “de ware vreugde die in het gezin beleefd wordt, niet iets is wat willekeurig en toevallig is”. “Het is de vrucht van de diepe harmonie tussen mensen, die ons de schoonheid van het samenzijn doet proeven” en daardoor “ondersteunen we elkaar op de weg van het leven”.

Aanwezigheid van God

Aan de basis van de vreugde, legde Franciscus uit, “staat de aanwezigheid van God, zijn ontvangende, barmhartige en geduldige liefde voor iedereen”. “Als men de deur van het gezin niet opent voor de aanwezigheid van God en zijn liefde, verliest het gezin de harmonie, voert het individualisme de overhand en dooft de vreugde uit.”

Zout der aarde

De paus benadrukte wederom dat er in deze tijd veel onbegrip bestaat voor het gezin en dat het gezin onder vele moeilijkheden te lijden heeft in deze samenleving. Desondanks, zei hij, is het gezin dat de vreugde van het geloof beleeft “zout der aarde en licht van de wereld”. “Het is gist voor de hele samenleving”.