fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus stelt Sri Lanka’s eerste heilige ten voorbeeld

KN Redactie 14 januari 2015
image

Hij prees diens grote liefde voor het Sri Lankaanse volk, zijn “missionaire ijver” en zijn voorbeeld voor alle christenen.

Multireligieuze context
“Met achterlating van zijn thuis, zijn familie en zijn vertrouwde omgeving heeft hij geantwoord op de roep om daar te spreken over Christus waarheen hij ook geleid zou worden”, aldus de paus tot de circa 500.000 belangstellenden. “Sint Joseph wist hoe hij de waarheid en schoonheid van het Evangelie in een multireligieuze context moest brengen, met respect, toewijding, volharding en nederigheid. Dat is ook de manier voor de volgelingen van Jezus vandaag.”

Vervolgd door Nederlanders
De Indiër Joseph Vaz (1651-1711) was priester van het Oratorium van St.-Philippus Neri. Hij stichtte zelf een oratorium in het Indiase gedeelte van Goa, en reisde door naar Sri Lanka, waar de katholieken werden vervolgd door de Nederlandse calvinistische koloniale heersers.

Vanwege de vervolging kleedde de priester zich als een bedelaar en bezocht hij geheime samenkomsten van katholieken, vaak ‘s nachts, om hen de Eucharistie en andere sacramenten te bedienen.

“Met zijn inspanningen voorzag hij de onderdrukte katholieke bevolking van geestelijke en morele kracht”, aldus de paus die Vaz ook prees vanwege zijn inzet voor de zieken tijdens een pokkenepidemie.

Inspirerend voorbeeld
Franciscus noemde Joseph Vaz een “buitengewone priester” die “een liefdevolle zorg voor de Kerk van God” had. De paus moedigde vooral priesters en religieuzen aan om hem als inspirerend voorbeeld te nemen.

“Hij leert ons hoe wij naar de periferie kunnen gaan, om Jezus Christus overal bekend en bemind te maken. Net als wij leefde Sint Joseph Vaz in een tijd van snelle en fundamentele veranderingen: katholieken vormden een minderheid en waren vaak onderling verdeeld. Er was soms vijandigheid, zelfs vervolging, van buitenaf. En toch, omdat hij constant in gebed met de gekruisigde Heer verenigd was, kon hij voor alle mensen een levende icoon van Gods barmhartigheid en verzoenende liefde worden”, aldus de paus.

‘Voorbeeld blijft inspireren’
De nieuwe heilige toonde het belang ervan om “religieuze verdeeldheid te overwinnen in dienst van de vrede”, zei de paus. “Zijn onverdeelde liefde voor God opende hem voor de liefde voor de naaste. Hij zorgde voor degenen in nood, wie en waar zij ook waren. Zijn voorbeeld blijft de Kerk van Sri Lanka tot op vandaag inspireren. Zij dient met vreugde en edelmoedigheid alle leden van de samenleving”, aldus de paus.

De Kerk vraagt alleen om de vrijheid om haar dienstwerk te kunnen verrichten. “Godsdienstvrijheid is een fundamenteel mensenrecht. Ieder mens moet vrij zijn, alleen of samen met anderen, om de waarheid te zoeken en openlijk zijn of haar religieuze overtuigingen te uiten vrij van intimidatie en externe dwang.”

Paus Franciscus hekelde het misbruik van godsdienst. “Oprechte aanbidding van God brengt geen vrucht voort in discriminatie, haat en geweld, maar in respect voor de heiligheid van het leven, respect voor de waardigheid en vrijheid van anderen en in liefdevolle inzet voor het welzijn van allen.”

Hij bad dat het voorbeeld van Joseph Vaz christenen in hun geloof mag bevestigen en bijdragen aan vrede, gerechtigheid en verzoening in Sri Lanka.