fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus wil falende bisschoppen aanpakken

KN Redactie 11 juni 2015
image

Het gaat om een door de paus goedgekeurd voorstel van de Speciale Pauselijke Commissie voor Seksueel Misbruik onder leiding van kardinaal Sean O’Malley. Het voorstel werd eerder deze week unaniem goedgekeurd door de Raad van Kardinalen.

Speciale rechtbank
Het voorstel voorziet in de oprichting van een speciale rechtbank die ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die beoordeelt al langer alle zaken van seksueel misbruik. Het tribunaal moet bisschoppen aan gaan pakken die gefaald hebben bij het bestrijden van seksueel misbruik door kerkelijke medewerkers onder hun verantwoordelijkheid.

Tot nu toe buiten schot
De nieuwe maatregel komt tegemoet aan de al jaren gehoorde klacht dat daders wel kunnen worden vervolgd, maar dat hun verantwoordelijke bisschoppen buiten schot blijven. Uit verschillende geruchtmakende misbruikzaken is gebleken dat verantwoordelijke bisschoppen zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige nalatigheid of het opzettelijk verzwijgen van seksueel misbruik.

Beruchte zaak
Een beruchte zaak is die van de vroegere kardinaal-aartsbisschop Bernard Law van Boston (VS), die een collega-bisschop een beruchte misbruikpleger in de maag splitste zonder hem te informeren over diens reputatie, waarna het misbruik voortging. Ook twee van diens voorgangers waren op de hoogte van het ernstig wangedrag van Paul Shanley, maar lieten na hem aan te pakken of melding te doen bij de autoriteiten.

Kwetsbare volwassenen
Het tribunaal, dat over “voldoende middelen” moet kunnen beschikken, krijgt de bevoegdheid disciplinaire maatregelen te treffen. Het betreft niet alleen zaken van seksueel misbruik van minderjarigen, maar ook van “kwetsbare volwassenen”, een moeilijk te definiëren categorie.

Persoonlijk schuldig
Overigens blijft onduidelijk welke strafmaatregelen genomen worden tegen bisschoppen die zich persoonlijk schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, zoals de vroegere Brugse bisschop Vangheluwe.