fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Pauselijke misbruikcommissie krijgt vorm

KN Redactie 9 mei 2015
image

Die waren in april door paus Franciscus ‘ad experimentum’ goedgekeurd voor een periode van drie jaar, meldt CWN op grond van de Vaticaanse persdienst VIS.

Vergeving vragen
In het begeleidend schrijven stelt de paus dat het doel van de nieuwe commissie is “de bescherming van de waardigheid van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te bevorderen, met behulp van vormen en methoden, in overeenstemming met de aard van de Kerk, die zij het meest geschikt acht.” “Veel pijnlijke daden hebben in de hele Kerk geleid tot een diepgaand gewetensonderzoek en leiden ons ertoe vergeving te vragen aan de slachtoffers en aan onze samenleving voor de schade die is veroorzaakt”, schrijft de paus.

Vertrouwen hersteld
Hij heeft kardinaal Sean O’Malley benoemd tot voorzitter van de commissie. De aartsbisschop van Boston geniet een goede reputatie omdat hij in het Amerikaanse bisdom het vertrouwen wist te herstellen na het vertrek van kardinaal Law vanwege een reeks van misbruikschandalen.

Aanpassingen mogelijk
De statuten van de commissie zijn ‘ad experimentum’ goedgekeurd voor een periode van drie jaar waarna eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan. De commissie krijgt een breed mandaat om richtlijnen op te stellen en bisdommen en religieuze gemeenschappen te begeleiden.

Geheimhouding
De commissie bestaat uit te hoogste achttien leden, die door de paus voor een periode van drie jaar worden benoemd. De commissie komt tweemaal per jaar bijeen en de leden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de informatie die zij bij hun werkzaamheden verkrijgen.