fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Politieke motieven achter protest tegen Chileense bisschop?

KN Redactie 26 maart 2015
image

Dat schrijft het katholieke persbureau CNA.

Benoeming doorgezet
De felle protesten tegen de nieuwe bisschop kregen wereldwijde media-aandacht omdat paus Franciscus zijn benoeming doorzette ondanks beschuldigingen van het verhullen van seksueel misbruik. Het verzet zou steun hebben gekregen van priesters en diakens.
Op zijn website toont CNA videobeelden van demonstranten die in de kathedraal luidkeels het begin van de installatieplechtigheid verstoren en de 58-jarige bisschop de toegang proberen te beletten.

Niets gemerkt
Barros wordt ervan beschuldigd weet te hebben gehad van het seksueel misbruik door priester Fernando Karadima. Barros is een van de veertig mannen die door Karadima op het spoor van het priesterschap zijn gezet. Hij heeft meermaals ontkend tijdens de lange periode van vriendschap iets van het misbruik te hebben gemerkt.

Schuldig bevonden
Barros wilde aanvankelijk niet geloven dat Karadima zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Een Chileense rechter seponeerde aanklachten wegens verjaring. De Congregatie voor de Geloofsleer bevond de hoogbejaarde Karadima in 2011 echter schuldig en legde hem een leven van afzondering en gebed op.
Het nieuws dat het rolmodel Karadima een dubbel leven had geleid schokte bisschoppen, priesters en gelovigen.

Verschillende verhalen
Drie vermeende slachtoffers van Karadima beschuldigen Barros Madrid ervan Karadima’s misstappen te hebben toegedekt. Hun beschuldigingen komen volgens CNA niet overeen met de resultaten van het Vaticaanse onderzoek. De bekendste van hen is in de VS woonachtige Juan Carlos Cruz, die zich vaker in de internationale media uitspreekt over de situatie van de Chileense Kerk.
Zo verklaarde Cruz na Barros’ benoeming tegenover CNN dat de Chileense bisschoppen en paus Franciscus daarmee de slachtoffers “een klap in het gezicht” hadden gegeven.

Verbijsterd
Bisschop Juan Barros en drie andere bisschoppen uit de voormalige kring rond Karadima schaarden zich publiekelijk achter het Vaticaanse oordeel en ontkenden er iets van te hebben gemerkt. In een verklaring spraken zij hun “verbijstering en pijn” uit. Dat herhaalde de nieuwe bisschop enkele dagen voor zijn installatie in een brief aan de gelovigen van Osorno.

Misbruik veroordeeld
“De diepe pijn die de slachtoffers al zo vele jaren blijft achtervolgen raken mij. En ik benadruk met de hele Kerk dat er in het priesterschap geen plaats is voor degenen die dergelijk misbruik plegen.”
“Ik zeg jullie, voor God die naar ons luistert, dat het niet in mij op is gekomen dat deze dingen gaande waren. Ik zou dat om geen enkele reden hebben geaccepteerd en ik ben geen vriend van Fernando Karadima”, aldus de bisschop.
Hij bevestigt dat hij tot de inner circle van Karadima heeft behoord, maar dat hij al lang voor zijn veroordeling afstand van hem had genomen. “Niet omdat ik wist van de beschuldigingen, maar omdat hij humeurig was geworden. Ik heb nooit geweten van deze zeer tragische zaken.”

Nooit klachten
Voor Barris Madrid de zetel van Osorno werd toevertrouwd was hij vijf jaar hulpbisschop van Valparaiso, bijna elf jaar legerbisschop en vier jaar bisschop van Iquique. In die periode zijn nooit twijfels gerezen over zijn optreden.

Politieke motieven
Volgens CNA komt de media-storm temidden van het politieke debat over de legalisering van abortus, euthanasie en homoseksuele relaties. De Kerk vormt een van de weinige tegenstemmen tegen deze voorstellen.
In dat licht moet de brief van de 51 congresleden worden gezien die tegenover het Vaticaan hun ongenoegen over de benoeming hebben uitgedrukt. Verschillenden van hen onderhouden nauwe contacten met Cruz, het bekendste slachtoffer. Dit heeft ertoe geleid dat sommigen vermoeden dat de kwestie Karadima en zijn vroegere vriendschap met Barros Madrid wordt aangegrepen om de Kerk in de politieke discussie in diskrediet te brengen.