fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

President Israël bezoekt paus

KN Redactie 4 september 2015
image

De audiëntie voor de opvolger van Shimon Peres duurde een half uur, een aanmerkelijk langere tijd dan staatshoofden gewoonlijk krijgen. Rivlin sprak aansluitend ook met kardinaal-staatssecretaris Parolin en Vaticaans ‘minister van Buitenlandse Zaken’ mgr. Paul Gallagher.

Christenen en andere minderheden Midden-Oosten

Het Vaticaan meldde na afloop van de ontmoeting tussen Franciscus en Rivlin dat de twee spraken over de actuele politieke en maatschappelijke situatie in het Midden-Oosten, waarbij het speciaal ging over de positie van de christenen en andere minderheidsgroepen.

De twee bevestigden de noodzaak van interreligieuze dialoog en de verantwoordelijkheid van religieuze leiders voor verzoening en vrede.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict

Het Vaticaan benadrukte ook zijn politieke positie in het Israëlisch-Palestijnse conflict: dat er directe onderhandelingen tussen de partijen moeten zijn, met een tweestatenoplossing als doel. Het is “noodzakelijk en dringend” om een klimaat van vertrouwen te scheppen en een overeenkomst te zoeken die de gerechtvaardigde verwachtingen van beide volken respecteert. Dat zou een “fundamentele bijdrage voor vrede en stabiliteit in de regio zijn”, aldus het Vaticaan.

Sinds eind 2013 spreekt het Vaticaan regelmatig van de ‘staat Palestina’, nadat de VN deze een waarnemersstatus gaf. Israël is daar niet blij mee.

Juridisch en economisch vlak

Ook ging het om bilaterale vragen die tussen Israël en de Heilige Stoel spelen. De twee partijen onderhandelen al jaren over een overeenkomst op juridisch en economisch vlak. Die moet open vragen regelen rond kerkbezit, heilige plaatsen en katholieke instellingen voor het algemeen welzijn.

Christelijke scholen

In de afgelopen jaren werd herhaaldelijk gezegd dat er snel een overkomst bereikt zou worden. De partijen hebben na gisteren opnieuw de wens geuit er snel uit te komen.
Ook ging de Vaticaanse verklaring in op de situatie van de christelijke scholen in Israël. Daarover is in de afgelopen dagen fel gedebatteerd.

De 48 katholieke privéscholen hebben door voortgaande bezuinigingen voortdurend de ouderbijdrage moeten verhogen. Op een Israëlisch aanbod er dan staatsscholen van te maken, wilde de Kerk niet ingaan. Daarmee zou een einde komen aan de aanspraak op christelijke opvoeding.

Brandstichting klooster Tabgha

Wat Rivlin hierop antwoordde – hij is als staatshoofd niet verantwoordelijk voor het dagelijks beleid – is niet bekend. Wel kondigde hij zelf vooraf al aan met de paus te zullen spreken over de brandstichting door Joodse extremisten in het klooster Tabgha aan het Meer van Galilea.

Hij veroordeelde de aanslag eerder al als een “daad van blasfemie”, sprak zich uit voor de bescherming van godsdienstvrijheid voor alle groepen en onderstreepte de rol van de christenen.