fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Quotes in het Nederlands uit paus Franciscus’ nieuwe encycliek: ‘Nieuwe solidariteit nodig’

KN Redactie 18 juni 2015
image

‘In dialoog met alle mensen’
“Nu, geconfronteerd als we worden met wereldwijde milieu-verslechtering, wil ik iedere persoon die op deze planeet leeft aanspreken. In mijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, schreef ik aan alle leden van de Kerk met het doel een voortgaande missionaire vernieuwing aan te moedigen. In deze encycliek zou ik in dialoog willen treden met alle mensen over ons gezamenlijk huis.” (No. 3)

Paulus VI over ecologie
“In 1971 (…) verwees de zalige paus Paulus VI naar de ecologische zorg als ‘een tragische consequentie’ van ongebreidelde menselijke activiteit: ‘Als gevolg van een slecht overwogen uitbuiting van de natuur, loopt de mensheid het risico haar te vernietigen en op zijn beurt slachtoffer van deze verslechtering te worden.'” (No. 4)

Johannes Paulus II over ecologie
“De heilige Johannes Paulus II riep op tot “een wereldwijde ecologische bekering. Tegelijk merkte hij op dat er weinig moeite was gedaan om ‘de morele voorwaarden te waarborgen voor een authentieke menselijke ecologie’. (…) Iedere poging onze wereld te beschermen en verbeteren omvat grondige veranderingen in ‘levensstijlen, productie- en consumptiemodellen en de gevestigde machtsstructuren die vandaag maatschappijen besturen. (…) …ons menselijk vermogen de realiteit te transformeren moet gebeuren in lijn met Gods oorspronkelijke geschenk van alles dat is.” (No. 5)

Benedictus XVI over ecologie
“Paus Benedictus XVI vroeg ons te erkennen dat het natuurlijk milieu zwaar beschadigd is door ons onverantwoordelijke gedrag. Het sociale milieu heeft ook schade geleden. Beide zijn uiteindelijk het gevolg van hetzelfde kwaad: het idee dat er geen onbetwijfelbare feiten zijn die onze levens begeleiden, en dat menselijke vrijheid dus onbeperkt is.” (No. 6)

St.-Franciscus van Assisi: ‘Iets veel radicalers’
“Als wij de natuur en het milieu benaderen zonder deze openheid voor verbazing en verwonderen, als we niet langer de taal van broederschap en schoonheid spreken in onze relatie tot de wereld, dan zal onze houding er een zijn van meesters, consumenten, genadeloze uitbuiters, niet in staat grenzen te stellen aan hun onmiddellijke behoeften. Als we, integendeel, ons nauw verbonden voelen met alles wat bestaat, dan ontspringen soberheid en zorg spontaan. De armoede en soberheid van Sint-Franciscus waren niet slechts een laagje ascese, maar iets veel radicalers: een weigering de realiteit in een voorwerp om simpelweg gebruikt en gecontroleerd te worden.” (No. 11)

St.-Franciscus van Assisi: ‘Trouw aan de Schrift’
En “wat meer is, Sint-Franciscus, trouw aan de Schrift, nodigt ons uit de natuur te zien als een schitterend boek waarin God tot ons spreekt en ons een blik gunt op zijn oneindige schoonheid en goedheid” (No. 12)

‘Dringende uitdaging’
“De dringende uitdaging om ons gezamenlijke huis te beschermen omvat een zorg om de hele menselijke familie samen te brengen om een duurzame en integrale ontwikkeling te zoeken, want we weten dat dingen kunnen veranderen. De Schepper verlaat ons niet; hij laat zijn liefdevolle plan nooit in de steek, noch berouwt Hij het ons geschapen te hebben.” (No. 13)

‘Nieuwe solidariteit nodig’
“Ik doe dan een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over hoe we de toekomst van onze planeet vormgeven. We hebben een gesprek nodig dat iedereen omvat, omdat de milieu-uitdaging die we ondergaan, en haar menselijke wortels, ons allemaal betreft en beïnvloedt. (…) Versperrende houdingen, zelfs bij gelovigen, lopen uiteen van ontkenning van het probleem, nonchalante berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. We hebben een nieuwe en universele solidariteit nodig.” (No. 14)

Lees hier de tweede serie quotes uit de encycliek in Nederlandse vertaling. De hele encycliek is (in het Engels) hier te vinden.