<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Quotes uit de nieuwe encycliek II: verandering, techniek en vervuiling

KN Redactie 18 juni 2015
image

‘Duurzame menselijke ontwikkeling’
“Hoewel verandering deel uitmaakt van de werking van complexe systemen, contrasteert de snelheid waarmee menselijke activiteit zich heeft ontwikkeld met het van nature langzame tempo van biologische evolutie. Bovendien zijn de doelen van deze snelle en constante verandering niet noodzakelijk gericht op het algemeen welzijn of de integrale en duurzame menselijke ontwikkeling.” (No. 18)

‘De moed te hebben’
“Ons doel is niet informatie te verzamelen of nieuwsgierigheid te bevredigen, maar veeleer er pijnlijk bewust van te worden, de moed te hebben dat wat er met de wereld gebeurt, in ons eigen persoonlijk lijden te veranderen en zo te ontdekken wat ieder van ons eraan kan doen.” (No. 19)

‘Mysterieus netwerk’
“Technologie, die, gelinkt aan zakelijke belangen, wordt gepresenteerd als de enige manier om deze problemen (van vervuiling – red.) op te lossen, blijkt in feite niet in staat om het mysterieuze netwerk van relaties te zien tussen dingen en lost op die manier soms een probleem op, om enkel tot andere te leiden.” (No. 20)

‘Immense berg vuil’
“De aarde, ons thuis, begint meer en meer op een immense berg vuil te lijken. In veel delen van de planeet betreuren de ouderen hoe ooit mooie landschappen nu met afval bedekt zijn. (…) Vaak worden er geen maatregelen genomen totdat de gezondheid van mensen onomkeerbaar is aangetast.” (No. 21)

‘Een wegwerpcultuur’
“Deze problemen zijn nauw verbonden met een wegwerpcultuur die de uitgeslotenen aantast net zoals ze snel dingen tot afval reduceert. (…) ons industriële systeem heeft, aan het eind van zijn cyclus van productie en consumptie, niet de capaciteit ontwikkeld om afval en bijproducten op te nemen en te hergebruiken. (…) Een serieuze overweging van deze kwestie zou één manier zijn om de wegwerpcultuur tegen te gaan die de hele planeet aantast (…).” (No. 22)

Lees hier de eerste serie quotes in het Nederlands en hier de hele encycliek (in het Engels).