fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Rapport Duitse bisschoppen bewijst hun pastoraal falen’

KN Redactie 20 mei 2015
image

Maar de Amerikaanse theoloog noemt het in een column voor The Catholic World Report wel een "bekentenis van catechetische rampspoed en pastoraal falen op nationale schaal." Een, waar de Duitse bisschoppen bovendien geen enkel ander antwoord op hebben "dan anderen aan te sporen hetzelfde pad af te dalen dat het Duitse katholicisme in zulke diepe onsamenhangendheid heeft gevoerd".

Lege kerken
Het resultaat hiervan, aldus Weigel, is iedere zondag in Duitsland te zien: lege kerken. Die worden nu dan ook nog aangevuld met het Duitse rapport dat aantoont dat "als het gaat over huwelijk, gezin, de moraliteit van de menselijke liefde en de dingen die het ware menselijke geluk uitmaken het Duitse katholieke denken praktisch niet meer te onderscheiden is van dat van niet-gelovigen."

Wereldschaal
En toch blijven de Duitse bisschoppen maar volhouden, aldus Weigel, dat "een verdere simplificatie van de katholieke leer en praktijk het antwoord is, nu op wereldschaal. Dat is best opmerkelijk. En er zullen zeker opmerkingen over komen in oktober in Rome." (KN/CWR)