fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Romano Guardini, juist nu

KN Redactie 20 februari 2015
image

Deze biografie van de grote Duitse priester-denker bevestigt mijn indruk dat Guardini's ster, die ooit hoog aan het Europese firmament straalde, zeer plotseling is ondergegaan. Treffend overigens dat hij stierf in 1968, het jaar van Humanae Vitae en een culturele revolutie waarvoor we nog lang de rekening zullen betalen. Guardini had het zijn leven lang zien aankomen. Wat een waarnemingsvermogen, wat een profetische intuïties over de (post)moderniteit zijn er bij hem niet te vinden. Vrolijk word je er niet van, want Guardini verwachtte van de toekomst niet veel goeds, ook al probeerde hij dat te overwinnen. Hij thematiseerde dit in Vom Sinn der Schwermut (1928). Typerend is een van zijn laatste essays, over het geloof in de moderne tijd Angefochtene Zuversicht, dat in veel opzichten vooruitloopt op paus Benedictus XVI, die trouwens met dat prachtige, contemplatieve Duits ook stilistisch wel een leerling van Guardini lijkt te zijn. Geloven wordt iets voor enkelingen, maar dit zal dan ook existentieel geloof zijn en geen psychologische fopspeen.

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, die volgende week zal spreken op het colloquium over secularisatie in het Sint-Janscentrum, publiceerde in 1985 de belangrijkste Guardini-biografie ter gelegenheid van diens honderdste geboortejaar. Deze pocketuitgave is een verkorte bijwerking. Hoewel ik inmiddels niet meer zo onwetend ben als toen, vind ik er nog tal van nieuwe, persoonlijke en interessante details in. Met name over Guardini's activiteit als jeugdleider op de burcht Rothenfels (waar ook Wille und Wahrheit ontstond) en de confrontatie met het nationaal-socialisme. Niemand minder dan de filosoof Josef Pieper vond op Rothenfels de definitieve verheldering van zijn eigen denken. Maar ook ons, juist ons heeft Guardini nog veel te zeggen. Wilden we soms daarom zo lang niet luisteren? (HR)

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Romano Guardini. Kontouren des Lebens en Spuren des Denkens. Uitg. Topos, 328 pp., pb., € 13,95, ISBN 978-3-8367-0553-0.