fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Rotterdamse ouders proberen thuisonderwijs veilig te stellen

KN Redactie 13 maart 2015
image

Het gaat om twaalf van de vijftien gezinnen die in Rotterdam hun kinderen thuis les geven. Zij willen zo voorkomen dat onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) het hun onmogelijk maakt nog langer thuisonderwijs te geven. De Jonge liet recent merken dat hij het thuisonderwijs met ingang van het schooljaar 2015/2016 het liefst ziet verdwijnen uit zijn gemeente.

33 kinderen
Door nu al een beroep te doen op vrijstelling van de leerplicht, moeten zij volgens het huidige beleid, dat wel ruimte voor thuisonderwijs biedt, worden behandeld, aldus de ouders. In de gemeente Rotterdam wordt in vijftien gezinnen aan in totaal 33 kinderen thuisonderwijs gegeven.

Boekje te buiten
Volgens de thuisonderwijzers gaat de wethouder zijn boekje te buiten met zijn voornemen thuisonderwijs onmogelijk te maken.

Niet zomaar
De Leerplichtwet biedt ouders de mogelijkheid voor hun kinderen een beroep te doen op vrijstelling van leerplicht als er in hun omgeving geen school is die aansluit bij hun geloofsrichting. Een gemeente kan die mogelijkheid niet zomaar zelf afschaffen.

Notitie
De Rotterdamse gemeenteraad lijkt volgens Reformatorisch Dagblad niet van zins De Jonge te steunen. De CDA-wethouder komt over vier weken met een notitie over zijn voornemen.

Staatssecretaris Dekker
Ook VVD-staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft eerder al laten weten het thuisonderwijs liefst te zien verdwijnen. De Tweede Kamer is het daarover echter niet met hem eens.

‘Veel te ver’
In een opiniebijdrage betoogden twee advocaten die thuisonderwijzers bijstaan recent nog dat Dekker zich zou moeten verdiepen in “de juridische achtergronden van het bijzonder onderwijs en de vrijstellingsmogelijkheid. Fundamentele grondrechten dienen gerespecteerd te worden. De vrijstelling van artikel 5 van de Leerplichtwet moet blijven. Hoogstens kan worden nagedacht over aanvullende voorwaarden, maar afschaffing gaat veel te ver”.

‘Onwenselijk’
Ze concludeerden: “Als er één situatie onwenselijk is, dan is het de weg die Dekker en de leerplichtambtenaren zijn ingeslagen.”