fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Rudolf van Dijk o.carm (1935-2015) over misgebeden

KN Redactie 4 februari 2015
image

Wat is de noodzaak van zo’n nieuwe vertaling? Het antwoord geeft de auteur zelf in zijn inleidend woord: “…dat ze [de vertaalde teksten] in formulering in het algemeen nauwkeuriger aansluiten bij de Latijnse bronteksten en meer recht doen aan de spiritualiteit ervan dan bij veel vertaalde gebeden in het Altaarmissaal het geval is”.

Dat de auteur, medewerker van het Titus Brandsma Instituut, recht van spreken heeft, blijkt uit zijn artikel over de Preces praesidentiales uit het Jaarboek voor Liturgieonderzoek deel 16 uit 2000. Daarin toont hij aan de hand van voorbeelden aan dat de spiritualiteit van de gebeden gladgestreken wordt of weg vertaald. En precies om spiritualiteit is het Van Dijk te doen. Als karmeliet staat hij geworteld in de praktijk van lectio divina, de geestelijke lezing van de Schriften. Daarin gaat het niet alleen om het zoeken naar de betekenis van een tekst, maar ook om de ervaring van het moment waar de hoorder van een tekst geraakt wordt in zijn of haar ziel en tot bidden wordt bewogen, of liever gezegd: tot het bewustzijn komt voor Gods gelaat te staan.

De auteur heeft weet van de wederkerigheid in de relatie tussen God en mens, die zijn eindpunt vindt in het mystiek bewustzijn: “Van één waarheid moge de lezer vooral overtuigd zijn: het eigenlijke bidden is niet in definitieve teksten vast te leggen. De woorden en zinnen die samen een ‘gebed’ vormen, zijn weliswaar ‘tekst’, maar ze verwijzen slechts naar tekst die niet bestaat en […] pas ontstaat in het hart van de biddende mens. Dit ‘gebeurt’ tijdens het bidden in de directe relatie met de Onuitsprekelijke, op Wie wij tot in de wortels van ons wezen betrokken zijn. Ook een vertaling is dus nooit definitief, want dé tekst die eraan ten grondslag zou moeten liggen, bestaat niet”, aldus de auteur in de inleiding.

Moge dit boek een goede wegwijzer zijn voor hen die hunkeren naar de Geest van de oeroude gebedsschat van onze traditie.

Rudolf van Dijk o.carm., Geef, vragen wij, Heer. De gebeden van de voorganger voor de zondagen en hoogfeesten. Nieuwe vertaling naar het Missale Romanum met overwegingen. Uitg. Stichting Kring Soeterbeeck, 112 pp., ISBN 978 90 79553 00 6.