fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Scherpe uithaal geloofswaakhond naar pausadviseur

KN Redactie 27 maart 2015
image

Kardinaal Gerhard Müller reageert in het Franse katholieke tijdschrift Famille Chrétienne scherp afwijzend op een recente uitspraak van Marx, die voorzitter is van de Duitse bisschoppenconferentie.

‘Geen filiaal van Rome’
Die verklaarde onlangs dat de Duitse bisschoppenconferentie “geen filiaal van Rome” is en dat zij niet “op de synode kan wachten om ons te vertellen hoe wij hier vorm moeten geven aan het pastoraat voor huwelijk en gezin”. Hij doelde daarmee op een eerdere uitspraak dat de meeste Duitse bisschoppen er voorstander van zouden zijn hertrouwd gescheiden katholieken onder voorwaarden toch tot de sacramenten toe te laten.

Geen leergezag
Gevraagd of bisschoppenconferenties zich over dergelijke doctrinaire en disciplinaire zaken kunnen uitspreken antwoordt kardinaal Müller tegenover Famille Chrétienne: “Dat is een absoluut antikatholiek idee, dat de katholiciteit van de Kerk niet respecteert. De bisschoppenconferenties hebben over bepaalde zaken gezag, maar vormen geen leergezag naast het Leergezag, zonder de paus en zonder de gemeenschap van alle bisschoppen.”

‘K9’
De uitspraak is brisant, omdat kardinaal Marx lid is van de ‘K9’, de negenkoppige Raad van Kardinalen die de paus adviseert bij de curiehervormingen.

Polarisatie
Over Marx’ uitspraak dat een bisschoppenconferentie “geen filiaal van Rome” is, zegt Müller “dat bisdommen geen filialen zijn van de bisschoppenconferentie”. Hij ziet in Marx’ houding een gevaar van polarisatie die lokale Kerken in conflict kan brengen met de universele Kerk.

Moedig en profetisch
De Kerk moet moedig en profetisch getuigen van de integriteit van het huwelijk, zelfs als zij daarom publieke afwijzing zou oplopen. “Het is niet moeilijk het evangelie als een eenvoudige therapeutische boodschap uit te leggen, maar dat beantwoordt niet aan Christus’ opdracht”, aldus kardinaal Müller.

‘Volstrekt ongeschikt’
Zijn fundamentele kritiek volgt op gelijkluidende uitspraken van de Duitse emeritus curie-kardinaal Paul Cordes (80), oud-prefect van de Pauselijke Raad Cor Unum, ook wel het Vaticaanse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking genoemd.

‘Ongeschikt’
Die haalde in de Deutsche Tagespost scherp uit naar de uitlatingen van Marx en verklaarde daarbij de huidige leiding van de Duitse Kerk “volstrekt ongeschikt om de groeiende secularisatie tegen te gaan”.