fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Eindrapport synode bevestigt leer Kerk

KN Redactie 25 oktober 2015
image

Hoewel deze onderwerpen in westerse seculiere media veel aandacht kregen, kwamen er tijdens de synode veel meer thema’s ter tafel, schrijft CNA.

Schoonheid huwelijk en gezin

De synodevaders brachten bijvoorbeeld ook huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen, incest en misbruik binnen gezinnen, huwelijksvoorbereiding en pornografie ter sprake.

Ook wordt doorheen het document de schoonheid uitgedrukt van het huwelijk en het gezin, met sterke verwijzingen naar de onontbindbaarheid van het huwelijk.

Meerderheid voor alle paragrafen

Tijdens een persconferentie gisterenavond maakte het Vaticaan melding van een gevoel van collegialiteit onder de deelnemende bisschoppen. Slechts bij twee paragrafen liepen de stemmen volgens het Vaticaan uiteen, beide hebben te maken met de pastorale zorg voor hertrouwd gescheiden katholieken.

Overigens haalden alle 94 paragrafen de vereiste twee derde meerderheid. Het rapport is een aanbeveling aan de paus, met het verzoek er een document over het gezin op te baseren.

Hertrouwd gescheiden katholieken

Ondanks oproepen van sommigen tot verandering van de leer zodat hertrouwd gescheiden katholieken ook zonder nietigverklaring van het eerste Huwelijk de communie zouden kunnen ontvangen, blijven de synodevaders in het rapport bij de huidige leer en praktijk op dit punt.

‘Pad van onderscheiding’

“Het is dus de verantwoordelijkheid van herders de betrokken personen te begeleiden op een pad van onderscheiding volgens de leer van de Kerk en de richtlijnen van de bisschop”, staat in paragraaf 85.

Tegelijk benadrukt het document dat hertrouwd gescheiden katholieken gedoopten zijn, die “meer in de christelijke gemeenschap” geïntegreerd moeten worden, terwijl “iedere gelegenheid voor schandaal” vermeden moet worden.

Rol vervullen

“De logica van integratie is de sleutel tot hun pastorale begeleiding”, staat in paragraaf 84. De betrokkenheid van hertrouwd gescheidenen in de Kerk “kan uitgedrukt worden in verschillende kerkelijke diensten”.

De synodevaders leggen de nadruk op een proces van zorgvuldige onderscheiding om te zien op welke vlakken van het liturgische, pastorale, onderwijzende en institutionele raamwerk van de Kerk in tegenstelling tot nu een rol zouden kunnen vervullen.

In sommige landen kunnen zij bijvoorbeeld geen catechese geven of peetouder worden.

Gewetensonderzoek

Hertrouwd gescheiden katholieken worden aangemoedigd een gewetensonderzoek te doen en zichzelf af te vragen “hoe zij zich ten opzichte van hun kinderen hebben gedragen toen het huwelijk in een crisis belandde; of zij geneigd waren zich te verzoenen; wat de situatie van de verlaten partner is; welke consequenties de nieuwe relatie heeft voor de rest van de familie en de gemeenschap van gelovigen; welk voorbeeld dit bied aan de jongeren die zich op het huwelijk moeten voorbereiden”.

‘Hun situatie voor God’

Pastorale onderscheiding en begeleiding van deze mensen moet hen leiden naar “het bewustzijn van hun situatie voor God”.

In paragraaf 86 wordt opgemerkt dat het raadplegen van een priester helpt om een juist oordeel te vormen “over wat de mogelijkheid van volledige participatie in het leven van de Kerk in de weg staat en over de stappen die die kunnen voeden en doen groeien”.

Homoseksualiteit

Ook het kerkelijk standpunt over homoseksualiteit werd bevestigd. Tijdens de synode van vorig jaar vormde dat nog een van de meest betwiste zaken, in het bijzonder in het slotdocument.

Dit jaar wordt het onderwerp bijna niet genoemd, behalve in een paragraaf over de pastorale zorg voor gezinnen waarvan een van de leden homoseksuele neigingen heeft.

‘Speciale aandacht’

Er moet “speciale aandacht” worden gegeven aan het begeleiden van gezinnen in die situaties, staat in paragraaf 76. Daarin wordt herhaald dat “iedere persoon, los van zijn seksuele geneigdheid, gerespecteerd moet worden in zijn waarde en verwelkomd met respect”.

‘Homohuwelijk’

Tegelijk stelt het document dat er “geen enkele basis” is om “zich analogieën eigen te maken of deze te vestigen” tussen “homoseksuele verbintenissen en Gods ontwerp voor huwelijk en het gezin”.

Zogeheten ideologische kolonisatie op dit vlak is “in elk geval onacceptabel”, evenals de druk waar lokale Kerken vaak onder staan om toe te geven aan de seculiere poging het ‘homohuwelijk’ in te voeren.

Menselijk leven is ‘heilig’

Het slotdocument bevestigt ook de kerkelijke leer op het vlak van het leven, zoals abortus en contraceptie. In paragraaf 33 staat dat al het menselijk leven “heilig” is “omdat, sinds zijn begin, de scheppende activiteit van God erin betrokken is”.

Alleen God, staat er verderop, “is de Heer van het leven van zijn begin tot zijn eind. Niemand, onder welke omstandigheid ook, kan voor zichzelf het recht claimen om direct een onschuldig menselijk wezen te vernietigen”.

Openheid voor leven

Openheid voor het leven werd ook onderstreept als en “intrinsieke vereiste van huwelijksliefde”.

Paus Franciscus sprak gisteren voor de stemming over het slotdocument de synodevaders toe. De toespraak is hier te lezen.