fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Terroristen, ik bid voor jullie’

KN Redactie 19 november 2015
image

Onmogelijke zaken

In de brief, onder meer verspreid door www.aleteia.org, beschrijft de jongere hoe de beelden en het nieuws van de aanslagen het dagelijks leven dreigen te vergallen. Niet wetende waarheen te gaan zoekt de briefschrijver de maandag na de aanslagen de parochiekerk op, waar geen plek meer is bij het Maria-altaar. Die is er wel bij dat van St.-Rita, die in haar leven oude vendetta’s wist te doorbreken en daarom patrones van onmogelijke en hopeloze zaken wordt genoemd.

Bidden om vergeving

“Een evangelietekst schiet mij te binnen: ‘Ik zeg u, bemin uw vijanden en bid voor wie u vervolgen (Mt. 5, 44).’
Dus ik kreeg een idee. Ik bad niet voor de slachtoffers, voor de nabestaanden of voor de redding van mijn mooie vaderland. Vandaag bad ik voor jullie. Ik bad tot St.-Rita opdat zij ons helpt vergeven. Ik vroeg haar de Fransen te helpen jullie te vergeven. Ik bad voor de families van de slachtoffers dat zij jullie op een dag kunnen vergeven, jullie niet te rechtvaardigen barbaarse daad. Ik vroeg de Heer, met de hulp van al mijn geloof om mij, om ons te helpen vergeven. Ik heb St.-Rita gevraagd jullie te zegenen en de genade van de Heilige Geest over jullie te doen komen.”

Gebed om besef

“Ik heb de Heilige Maagd gevraagd over jullie te waken. Ik heb haar gevraagd jullie te omhullen met haar liefde. Om jullie te laten begrijpen dat wij op aarde zijn om lief te hebben en niet om te doden. Om jullie de ernst en de stompzinnigheid te laten begrijpen van wat jullie hebben aangericht. Ik heb gebeden dat jullie begrijpen dat niemand, ongeacht wie hij is, waar hij vandaan komt, wat hij gelooft of welke ideeën hij heeft verdient te sterven omdat hij zich gewoon met zijn vrienden wilde vermaken.”

Kracht van gebed

“Toen herinnerde ik mij een tweede passage uit Mattheüs: ‘Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het moge zijn wat het wil, zullen zij het krijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden (Mt. 15,20).’
Ik heb gebeden dat ik niet de enige katholiek ben die voor jullie om vergeving bid. Ik heb gebeden dat jullie vergiffenis door anderen leren aanvaarden, iets dat jullie ideologie jullie niet leert. Jullie die, net als ik, in Frankrijk leven, een gezin hebben, moge de Heer Jezus Christus jullie op het rechte pad brengen. Moge Hij jullie de betekenis leren van liefde en broederschap die ons allen bindt.”

Geloof versterkt

“Want jullie hebben de Franse samenleving niet opgeblazen, maar versterkt. Jullie hebben racisme niet versterkt, maar jullie zullen het uitwissen. Jullie hebben ons geloof niet gedood, maar weer tot leven gewekt.
Ik hoop, beste terrorist, dat deze woorden je zullen bereiken, zodat je tot het besef komt dat haat en dood niet de oplossing zijn.
Een jonge katholieke die probeert te vergeven.”