fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Toch geld voor ongegronde misbruikklachten

KN Redactie 14 oktober 2015
image

Dat hebben de Nederlandse bisschoppen en de religieuze oversten besloten op voorstel van Wim Deetman.

“Het gaat hierbij om klagers die ter ondersteuning van hun klacht zich alleen konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steunbewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is”, aldus een persverklaring namens de bisschoppen en de religieuzen.
Het gaat om ongeveer 250 personen. Van hen hebben rond 150 klagers inmiddels “via herziening, mediaton of schikking alsnog erkenning en genoegdoening gekregen”.

‘Authentiek’

Een onafhankelijke commissie heeft de bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen geadviseerd de overgebleven 100 klagers “van wie de klachten authentiek zijn” erkenning en genoegdoening aan te bieden. Aan alle klagers wordt een gesprek aangeboden met vertegenwoordigers van de rooms-katholieke Kerk. Daarnaast worden als genoegdoening bedragen aangeboden die, naar ernst van de klacht, variëren van 1.000 tot 17.500 euro. Met de genoegdoening is een bedrag van 1 miljoen euro gemoeid.

16 miljoen euro

Tot 1 januari 2015 zijn 1.839 klachten ingediend, waarvan er 222 zijn ingetrokken. Met 212 klagers is een schikking getroffen. Tot 1 januari 2015 is 16 miljoen euro toegekend als genoegdoening voor gegrond verklaarde klachten. Dat komt neer op een bedrag van gemiddeld 30.000 euro.
Bij de onafhankelijke klachtencommissie zijn nog 393 klachten in behandeling. Gemiddeld wordt 20% ongegrond verklaard. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met een bedrag van rond 9.400.000 euro aan toekenningen voor gegrond verklaarde klachten.

Druk Tweede Kamer

De bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben het initiatief genomen voor deze slotactie om erkenning en genoegdoening te bieden aan alle klagers, ook al is hun klacht door de onafhankelijke klachtencommissie ongegrond bevonden. Daartoe is druk uitgeoefend door de Tweede kamer. Deetman is daarop gevraagd een voorstel te doen voor de regeling.

Feitelijke context

Een dergelijke regeling is eerder, zowel naar vorm als inhoud, nooit eerder voorgekomen. “Bij de uitvoering van de regeling is het niet de bedoeling uitspraken te doen over de feitelijke context van de gebeurtenissen. Met de regeling wordt het risico op de veronderstelling van een voor de klager als pijnlijk ervaren afwijzing teniet gedaan”, aldus het persbericht.