fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Tweede ‘Professorenmanifest’: opnieuw kritiek op kardinaal Eijk

KN Redactie 24 januari 2015
image

De groep katholieke, merendeels emeriti-hoogleraren formuleert naar eigen zeggen “een aanklacht tegen het catastrofale beleid” van de kardinaal.

Lokale geloofsgemeenschappen
In het tweede zogenaamde ‘Professorenmanifest’ verwijt de groep de kardinaal vooral dat hij door zijn beleid van fuseren de lokale geloofsgemeenschappen in het aartsbisdom Utrecht opheft.

‘Gesloten’
“Meer dan 300 kerken zijn dan gesloten en evenzovele lokale gemeenschappen opgeheven. Grote aantallen gelovigen zullen in dit proces de kerk de rug toekeren. Het platteland zal religieus ontvolkt raken omdat er niet of nauwelijks nog kerken in dorpen overblijven. Er zijn geen bezoldigde diakens en pastoraal werkers meer in dienst. Vrouwen zijn dan uit het pastoraat verdwenen”, aldus de groep op haar website.

‘Behoud en ondersteuning’
Volgens de groep moet het beleid gericht zijn “op behoud en ondersteuning van de lokale geloofsgemeenschappen”.

Toekomstvisie
Het manifest is een reactie op de toekomstvisie die kardinaal Eijk eind 2014 presenteerde. Daarin zei hij onder meer te verwachten dat er rond 2025 nog slechts twintig parochiekerken in het aartsbisdom open zullen zijn.

Derde keer
Het is de derde keer in korte tijd dat er openlijk kritiek is op het beleid van kardinaal Eijk. Onlangs verweet hoogleraar en priester van het aartsbisdom Jozef Wissink de kardinaal op de website van de Tubantia dat hij het aartsbisdom “verwoest”. Ook zou hij niet over de juiste leiderschapscapaciteiten beschikken om parochianen “als het ware” tot offers te “verleiden” in tijden van parochiefusies en kerksluitingen. Wissink is overigens een van de hoogleraren die op professorenmanifest.nl zijn steun betuigt aan dat initiatief.

‘Zondebok’
Volgens het aartsbisdom maakt Wissink op basis van een “optelsom van verdraaide feiten, overdrijvingen en verzinsels” een “zondebok” van de kardinaal, en biedt de professor “slechts valse hoop, gestoeld op onmogelijke verwachtingen”.

Emeriti
Een groep van 93 emeritus-priesters, -diakens, -pastoraal werk(st)ers en -parochiemedewerkers schaarde zich gisteren in een petitie achter de kritiek van Jozef Wissink op de toekomstvisie van kardinaal Eijk. De emeriti willen, net als de opstellers van het tweede ‘Professorenmanifest’, in overleg met het aartsbisdom.

´Tja´
Perschef Hans Zuijdwijk van het aartsbisdom reageerde gisteren op de website van Trouw op de emeriti: “Wij hebben onze visie besproken met alle beroepskrachten die het beleid gaan uitvoeren. Zij hadden unaniem erkenning voor onze analyse en onze oplossingen. Dat een stel emeriti en gepensioneerden laten weten dat ze er net zo over denken als Wissink, tja, daar nemen we dan kennis van.”

Eerste ‘Professorenmanifest’
Het eerste ‘Professorenmanifest’ verscheen in 2013. Daarin werd gesteld dat het bisschoppelijk beleid om parochies te fuseren en het “opleggen van uniformering van de liturgie”, leidt tot “uitholling van geloofsgemeenschappen”.