fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Van der Staaij (SGP): ‘paus waarschuwt terecht voor consumentisme en verspilling’

KN Redactie 24 juni 2015
image

Dat laat de SGP-fractievoorzitter weten in een reactie aan Katholiek Nieuwsblad.

Van der Staaij vindt het “goed dat kerkleiders de wereld wijzen op haar verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met de schepping van God”.

‘Broodnodig’

“Ik hoorde er de echo in van wat in Romeinen 8 staat – de hele schepping zucht en lijdt. En ook: de schepping verwacht het openbaar worden van de kinderen van God. De afgelopen decennia hebben duidelijk laten zien dat welvaartsgroei in vele landen een negatieve impact had op de leefomgeving. Individuele burgers en bedrijven moeten, gesteund door maatschappelijke organisaties en politiek, werk maken van betere omgang met Gods schepping. Vaak een moeilijke opgave, maar wel broodnodig”, zegt de SGP-fractievoorzitter.

‘Verspilling voorkomen’

“De encycliek waarschuwt onder meer voor consumentisme en verspilling. Terecht. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de Heere Jezus na het wonder van de vermenigvuldiging van broden en vissen zijn discipelen de opdracht geeft om al het overgebleven eten te verzamelen. Burgers en bedrijven kunnen en moeten veel meer doen om verspilling van voedsel te voorkomen, gebruiksartikelen niet te snel af te danken en energie te besparen. Ook de politiek is aan zet door bijvoorbeeld de milieulasten meer te verwerken in de prijzen van gebruiksartikelen en minder te belasten op arbeid. Dat remt het kopen van nieuwe producten en stimuleert hergebruik van producten en grondstoffen. De SGP vindt ook dat de overheid veel meer geld uit moet trekken om burgers en bedrijven over investeringsdrempels voor energiebesparing heen te helpen”, aldus Van der Staaij.