fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Vastenboodschap mgr. Wiertz: Gezinssynode mag niet tot verdeeldheid leiden

KN Redactie 20 februari 2015
image

Het spreekt vanzelf “dat iedereen daarover zijn eigen gedachten vormt”, aldus de bisschop van Roermond, maar hij waarschuwt ook: “Tegelijkertijd beseffen we dat huwelijk en gezin te maken hebben met een genadevolle werkelijkheid die God ons schenkt en die we niet zelf kunnen uitvinden.”

‘Geen allerlaatste woord’
De zoektocht naar antwoorden op vragen van deze tijd, die in de Gezinssynodes zichtbaar wordt, gebeurt altijd “met en onder Petrus” en “in deze zin zijn onze eigen gedachten en overtuigingen met betrekking tot huwelijk en gezin ontzettend waardevol, maar zijn ze nooit het allerlaatste woord. Het mooie van de katholieke Kerk is nu juist dat wij Gods leiding ook mogen ervaren in de woorden die de paus en de bisschoppen spreken”, aldus mgr. Wiertz.

Verdeeldheid
“Het ligt in de verwachting dat de paus de conclusies van deze synode zal weergeven in een zogeheten apostolische exhortatie. Dit document is straks leidend in ons omgaan met de problematiek rond huwelijk en gezin. Niemand kan het zich permitteren om daarin eigen wegen te gaan. De verdeeldheid onder de gelovigen, die daarvan het gevolg zou zijn, is per definitie tegengesteld aan Gods wil en heeft rampzalige gevolgen.”

‘De gewone weg’
Overigens tekent mgr. Wiertz in zijn Vastenboodschap verzet aan tegen iedere poging huwelijk en gezin als “probleemhaard” weg te zetten. Het zijn juist bronnen van menselijk geluk. Zij zijn, aldus mgr. Wiertz, “de gewone weg waarlangs mensen hun leven invulling geven. De manier waarop ze gelukkig kunnen worden. En vooral ook de wijze waarop ze Gods plan met de mens vorm geven en zichtbaar maken.” (KN/bisdom Roermond)