fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Vaticaan goed op weg met financiële hervorming’

KN Redactie 16 december 2015
image

In het tweede rapport van de Europese controlerende instelling Moneyval over de financiën van de Heilige Stoel wordt positief geoordeeld over de maatregelen die het Vaticaan inmiddels heeft genomen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme via de eigen financiële instellingen.

‘Gebreken aangepakt’

“De Heilige Stoel heeft het grootste gedeelte van de eigen technische gebreken aangepakt” door middel van verschillende “reglementaire wetgevende regels”, wordt geconcludeerd in het rapport.

Nieuwe instituten

Moneyval oordeelt dat de nieuwe financiële instituten en de nieuwe regelgeving die daaraan verbonden is, goed beginnen te werken. Evenals de controles op die instituten. Het gaat dan met name om de AIF (Autoriteit Financiële Informatie) en de nieuwe regelgeving voor de Vaticaanse Bank (IOR).

Extra controles

Het proces van hervormingen binnen de Vaticaanse Bank, “lijkt vrucht te dragen”, stelt het rapport. “Ongeveer 4800 rekeningen zijn gesloten” en “talloze en ernstige gaten” bij het identificeren en verifiëren van de rekeninghouders zijn gedicht. Ook het aantal waarschuwingen van verdachte activiteiten is significant toegenomen sinds het laatste rapport van Moneyval. Dit is voornamelijk het gevolg van de controles op de rekeningen bij de Vaticaanse Bank.

Concrete resultaten nodig

Moneyval concludeert echter ook dat veroordeling en bestraffing van ongeoorloofde activiteiten achterblijft. In het rapport wordt het Vaticaan dan ook opgeroepen om “concrete resultaten” te boeken “wat betreft straffen, veroordelingen en inbeslagname van kapitaal”. Zo startte de AIF 29 onderzoeken naar witwassen, maar zijn daaruit vooralsnog geen straffen voortgekomen.

Reactie Vaticaan

Het Vaticaan liet in een reactie weten “de uitnodiging van de commissie Moneyval aan te nemen om de capaciteiten van de eigen tribunalen en van de Gendarmerie verder te versterken om krachtiger onderzoek te kunnen doen” en “de daders van witwassing en de financiering van terrorisme binnen de Heilige Stoel en de Staat Vaticaanstad te bestraffen”.

Meerdere rapporten

Sinds april 2011 beoordeelt Moneyval de financiële instellingen van het Vaticaan. Eind 2013 volgde een eerste rapport over de vorderingen die het Vaticaan maakte met de hervorming van de financiële instellingen. Een volgend rapport wordt in 2017 verwacht.