fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Vaticaan wil dat er beter gepreekt wordt

KN Redactie 11 februari 2015
image

Nieuwe richtlijnen moeten priesters en diakens helpen hun verkondiging te verbeteren.

Het nieuwe document werd dinsdag gepresenteerd door de prefect van de Congregatie, kardinaal Robert Sarah.
“De gids is er niet voor niks gekomen. Het doel is om in te spelen op noodzaak de prediking van de gewijde ambtsdragers tijdens de liturgie te verbeteren.”

Goede preek noodzaak
In een decreet bij de invoering van het Homiletisch Directorium wijst kardinaal Antonio Canizares Llovera erop dat paus Franciscus een groot deel van zijn exhortatie Evangelii Gaudium wijdde aan de noodzaak van goede prediking. Llovera was prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst toen het directorium werd voltooid. Het belang van goed preken is ook besproken tijdens de vergaderingen van de Bisschoppensynode en in andere pauselijke documenten.

Maatstaf
Kardinaal Sarah vertelde verslaggevers dat in de praktijk “het juist de homilie is, die als goed of slecht, interessant of saai wordt beoordeeld, de maatstaf is waarmee de hele viering wordt beoordeeld.” Terwijl de homilie niet het belangrijkste deel is van de Mis, helpt zij de deelname van de gelovigen de bevorderen of te ontmoedigen. De preek “stelt eisen aan degene die hem uitspreekt”. Het nieuwe document moet priesters helpen zich goed voor te bereiden op de preek.

Verbonden met het leven
Aartsbisschop Arthur Roche, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, zei voor Radio Vaticaan dat het de “verantwoordelijkheid van de priester is om de realiteit van Gods leven op praktische wijze met de realiteit van het leven van mensen te verbinden.”