fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Vaticaan wil huwelijksprocessen versnellen

KN Redactie 31 maart 2015
image

Daartoe zullen twee commissies nog voor deze zomer voorstellen bij paus Franciscus indienen. Dat heeft kardinaal Francesco Coccopalmerio gezegd in een interview met het Oostenrijkse katholieke persbureau Kathpress. Coccoplamerio is president van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten.

Vóór de Synode
Die kunnen de komende bisschoppensynode over het gezin in oktober “zeer waarschijnlijk” helpen een besluit te nemen, aldus de kardinaal. Paus Franciscus heeft zich vaker uitgesproken voor een sneller verloop van de huwelijksprocessen.
Daarbij moeten kerkelijke rechters op basis van getuigenverslagen vast proberen te stellen of bij de sluiting van het huwelijk aan alle eisen voor een geldig huwelijk is voldaan. Is dat niet het geval, dan is er feitelijk geen sprake geweest van een geldig huwelijk en kan eventueel een ‘nieuw’ huwelijk worden aangegaan of wijding worden ontvangen. Hoewel de terminologie anders doet vermoeden gaat het bij een huwelijksproces niet om het vaststellen van ‘schuld’, laat staan om een veroordeling.

Eén rechtbank
Om de processen te versnellen is het denkbaar dat de beslissing wordt genomen door één rechtbank, aldus Coccopalmerio. Nu zijn dat er altijd twee en in geval van twijfel wordt een derde ingeschakeld.
De curiekardinaal noemt het beslissend om naast de versnelde procedure intensievere huwelijksvoorbereiding te geven en begeleiding tijdens de eerste huwelijksjaren. Daar heeft de afgelopen Gezinssynode ook op aangedrongen.

Mogelijkheden
Ten aanzien van de hertrouwd gescheiden gelovigen zegt Coccopalmerio “hoopvol” te zijn dat de komende Synode mogelijkheden uit zal kunnen werken om de toelating tot de sacramenten mogelijk te maken. Volgens hem zou dat kerkrechtelijk “zeker mogelijk” zijn. Tegelijkertijd maant hij tot kalmte rond de verschillende zienswijzen en het ontbreken van consensus. De synode is voor alles een geestelijk proces. “Wij moeten om de Heilige Geest bidden.”
Hij wijst erop dat de roep om barmhartigheid in deze kwestie niet in tegenstelling kan staan tot de gerechtigheid. Recht en barmhartigheid kunnen niet van elkaar gescheiden worden, aldus Coccopalmerio.