fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Vaticaanse woordvoerder lijmt de scherven

KN Redactie 15 oktober 2015
image

Waar zijn voorganger Joaquin Navarro Valls respect afdwong door zijn strakke regie, óók van bisschoppen en kardinalen, zien we Lombardi al jaren scherven lijmen van het tegenovergestelde. Op enig moment weigerde hij zelfs nog commentaar te leveren op de zoveelste solo-actie die paus Franciscus zich in het begin van zijn pontificaat nog veroorloofde.

Absoluut geen statement

Vorige week moest hij de pers vertellen dat de paus met zijn ontmoeting met de Amerikaanse ‘weigerambtenaar’ Kim Davis absoluut geen statement heeft willen maken. Bijna alsof zij zich toevallig ook op de nuntiatuur in Washington bevond net toen de paus er was tijdens zijn bezoek aan de VS.

Kim Davis

Kim Davis is Amerika’s nationale paria sinds zij uit gewetensbezwaar weigerde huwelijkscertificaten voor homostellen uit te geven. Om niet te discrimineren weigerde ze die aan iedereen tot de autoriteiten een oplossing zouden hebben bedacht voor het juridisch probleem dat het Hooggerechtshof in juni had gecreëerd en waarvoor enkele Opperrechters al hadden gewaarschuwd. Davis, wier persoonlijk leven op straat werd gegooid, werd door de rechter vijf dagen in de gevangenis gezet om haar tot inbinden te dwingen.

Domper op de euforie

Dat de paus haar ontmoet heeft en haar sterkte toewenste, is een enorme domper op de euforie waarmee links-liberaal Amerika terugkijkt op het pausbezoek. Dat meende zich – onterecht – door de paus bevestigd te voelen doordat hij een aantal gevoelige issues als abortus, planned parenthood en het homohuwelijk leek te omzeilen. Oké, de paus maakte een statement door een onverwacht bezoek aan zusters die juridisch overhoop liggen met de regering Obama over het zorgmandaat. Maar een ontmoeting met that woman?

Privé-ontmoeting

Een strikte privé-ontmoeting van de paus met een homoseksuele oud-student van hem en zijn partner, ook op de nuntiatuur, wordt nu door de media voorgesteld alsof de paus zich daarmee van Davis heeft willen distantiëren. Dat lijkt Lombardi’s verklaring te bevestigen, maar doet dat niet. Beiden waren officieel uitgenodigd, de een als gast van de pauselijke ambassade, de ander als een privé-persoon.

Gewetensbezwaar

Wellicht heeft men zich in Rome achteraf pas gerealiseerd dat de ontmoeting met Davis in feite Amerika’s imago in twijfel trekt als het land van gewetens- en meningsvrijheid. Zeker in combinatie met de pauselijke bemerking in het vliegtuig dat “wanneer iemand anderen niet toestaat gewetensbezwaarde te zijn, hij een recht ontzegt (…) dat een mensenrecht is.” En dat, om die reden, iedere juridische structuur ruimte voor gewetensbezwaren moet inbouwen.

Houdini

Als je dan als paus de Amerikaanse bisschoppen voorhoudt als herder niet de confrontatie te zoeken, dan heb je inderdaad een Houdini als woordvoerder nodig.