fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Verdwijnen Bijbel verarming Tweede Kamer

KN Redactie 9 januari 2015
image

In de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer ‘waar het allemaal gebeurt’, staat op het bureau van de voorzitter van de Tweede Kamer al vele jaren, tussen andere boeken, prominent de Bijbel. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch, om verschillende goede redenen.

Doordrongen
Op last van de Staten-Generaal is de Bijbel in 1637 in het Nederlands vertaald. Het laat nog eens zien hoe onze erflaters in de zeventiende eeuw doordrongen waren van de waarde van de Bijbel. Het illustreert ook treffend dat Kerk en staat heel goed samen kunnen optrekken.

Enorme invloed
Het product van deze constructieve samenwerking – de Statenvertaling – heeft enorme invloed gehad op de Nederlandse taal. De Bijbel heeft onze woordenschat verrijkt met talrijke woorden en gezegden. Zonder dat ze het weten, bezigen veel Nederlanders bijbelse taal!

Volle schoonheid
De Bijbel heeft niet alleen invloed (gehad) op de taal, maar is ook vervlecht met andere onderdelen van de Nederlandse cultuur. Wie een museum bezoekt, kan zich niet laven aan de volle schoonheid van een Rembrandt of een Rubens als hij de Bijbel niet kent. Hetzelfde geldt voor de poëzie van Joost van den Vondel of Ida Gerhardt, en voor de romans van hedendaagse schrijvers als Willem Jan Otten of Maarten ‘t Hart.

Achterstand
Trek je het breder, dan sta je zonder kennis van de Bijbel op een enorme achterstand als je luistert naar de muziek van Johann Sebastian Bach, Gustav Mahler of Olivier Messiaen. De bijbelse taal en beelden zijn dus ook uit (cultuur-)historisch oogpunt onmisbaar.

Naar boven wijzen
Nederland is een land dat al sinds eeuwen gestempeld wordt door het christendom. Dat zie je overal en van heinde en verre aan de kerktorens die, van Ureterp tot Valkenburg en van Den Helder tot Middelburg, naar boven wijzen. Er is niets op tegen om dat verleden levend te houden, zeker voor degenen die het historisch besef hebben van een eendagskuiken. Laten we wel zijn: voor heel veel Nederlanders was en is ook nú nog de Bijbel nog iedere dag hét boek waar ze steun aan hebben, troost aan ontlenen en dat richting geeft aan hun leven.

E-reader
Tegen deze achtergrond is het te betreuren dat de Bijbel uit de Tweede Kamer wordt weggehaald. Zeker, hij zal vervangen worden door een e-reader. Maar alleen dat wóórd al, e-reader, zegt al genoeg. Het woord bijbel komt van byblos, wat boek betekent. Een boek, dat is iets unieks, met bladzijden en een kaft, en vooral: de tekst is niet in te wisselen voor een andere tekst.

Verarming
Natuurlijk is het het allerbelangrijkst dat de Bijbel te lezen is en blijft. Gelukkig is dat zo. Maar het verwijderen van de tastbare en zichtbare Bijbel uit de vergaderzaal van de Tweede Kamer, is hoe je het ook wendt of keert, een verarming. Er verdwijnt méér dan een kilo papier met een kaft erom…

Kees van der Staaij is fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer.