fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Vietnamese provincie sluit kerken

KN Redactie 30 maart 2015
image

Dat meldt AsiaNews. De maatregel leidt ertoe dat gelovigen soms 100 kilometer moeten reizen voor hun eredienst.

Sloop op handen
De voorgenomen verplichte sloop werd eerder dit jaar aangekondigd, maar is nog niet uitgevoerd. Volgens kerkelijke bronnen zou die echter op handen zijn. Met de aangekondigde sloop werd eveneens een verbod uitgevaardigd om in particuliere woningen religieuze bijeenkomsten van enigerlei aard te houden.

Knokploegen
Het is in het recente verleden herhaaldelijk voorgekomen dat kerkgebouwen door de overheid zijn gesloopt. Daarbij werden op grote schaal oproerpolitie en knokploegen ingezet om protesterende gelovigen te verdrijven.

Kerken te weinig
Na de val van Zuid-Vietnam in 1975 verboden de communistische machthebbers iedere religieuze activiteit in het bisdom Kontum. Sinds 2005 werden mondjesmaat priesters toegelaten. Bij wijze van uitzondering werd de bouw van enkele kerken toegestaan, waardoor de gelovigen zich genoodzaakt zagen illegaal 22 kapellen te bouwen die bij lange na niet in de behoefte konden voorzien.

Godsdienstvrijheid
De gelovigen in het bisdom, die veelal tot etnische minderheden behoren, hebben de bisschop gevraagd de sloop tegen te houden. Bisschop Michael Hoang Duc Oanh heeft de gelovigen opgeroepen het geloof te bewaren, kalm te blijven en de dialoog met de autoriteiten te zoeken. Daarnaast bevestigde hij de godsdienstvrijheid.