fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

VS: biechtgeheim blijft onder vuur liggen

KN Redactie 22 januari 2015
image

Het Amerikaans federaal Hooggerechtshof heeft besloten een beroep van het bisdom Baton Rouge hiertegen niet in behandeling te nemen. Het bisdom vreest dat de priester voor de keuze kan komen te staan ofwel zijn biechtgeheim te schenden, ofwel de gevangenis in te gaan.

Teleurgesteld
Het bisdom en de betrokken priester, Jeff Bayhi, reageerden teleurgesteld op het besluit. Dat heeft volgens het bisdom “significante gevolgen voor de godsdienstvrijheid in Louisiana en elders”, zo staat in een verklaring van dinsdag.

‘Vertrouwen’
“Het bisdom en priester Bayhi zullen hun inspanningen voorzetten om de garanties van godsdienstvrijheid te beschermen die uiteengezet zijn in onze staatsgrondwet en de federale grondwet, en hebben vertrouwen dat die inspanning te zijner tijd succesvol zal zijn”, stelt het bisdom in een verklaring.

‘Aantal opties’
Het bisdom en de priester overwegen “een aantal opties” voor verdere stappen bij het Hooggerechtshof in de zaak.

De zaak
De zaak draait om een vrouw die de priester in 2008, toen zij nog minderjarig was, in de biecht verteld zou hebben dat zij door een parochiaan misbruikt werd. De familie van de vrouw, die inmiddels begin 20 is, klaagt nu de priester en het bisdom aan. Die zouden nalatig zijn geweest omdat zij het misbruik niet zouden hebben gestopt. De beschuldigde man stierf in 2009.

Hoorzitting
Het Hooggerechtshof in Louisiana oordeelde in 2014 dat er bij een lagere rechtbank een hoorzitting moest komen over de vraag of Bayhi de biecht van het meisje heeft gehoord, en zo ja, wat in die biecht ter sprake kwam.

Meldingsplicht
In Louisiana bestaat weliswaar een meldingsplicht voor wie kennis heeft van vermoedelijk misbruik of verwaarlozing van minderjarigen. Maar, stelde het bisdom vorige jaar, een clausule in de grondwet maakt een uitzondering voor ‘gewijde communicatie’ van vertrouwelijke aard tussen een geestelijke en een gelovige. Die geldt niet alleen voor de katholieke Kerk, maar voor alle religies. Het Hooggerechtshof van Louisiana schond met het vonnis “de grondwettelijke rechten van zowel de Kerk als de priester”, aldus het bisdom destijds.

Strikt biechtgeheim
Katholieke priesters hebben een strikt biechtgeheim. Zij mogen aan niemand de inhoud van een biechtgesprek onthullen, noch of er een biecht is geweest. Een priester die het biechtgeheim schendt, is automatisch geëxcommuniceerd.