fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Waarom mogen Duitse bisschoppen straffeloos ketterij verkondigen?’

KN Redactie 13 mei 2015
image

Waarom roept het Vaticaan hen niet even streng ter verantwoording, als het bijvoorbeeld doet bij bisschoppen in wier bisdom zich seksueel misbruik heeft voorgedaan? Dat vraagt de Britse vaticanist Edward Pentin zich af op zijn blog bij National Catholic Register.

Homoseksuele verbintenissen
De opstelling van de Duitse Kerk zou neerkomen op misleiding van de gelovigen en de Kerk aanzienlijke schade kunnen berokkenen. Het laatste voorbeeld daarvan is vorige week gebleken toen op 5 mei tweederde van de Duitse bisschoppen ervoor stemde dat hertrouwd gescheiden katholieken en zij die leven in homoseksuele verbintenissen hun baan bij katholieke instellingen kunnen behouden, vrijwel zonder uitzondering.

In vijf talen
Ook publiceerden de Duitse bisschoppen de resultaten van een onderzoek voor de synode dat, “niet verrassend” volgens Pentin, laat zien dat de meerderheid van Duitse katholieken afwijkt van de kerkelijke leer. Bovendien hebben de bisschoppen duidelijk gemaakt dat zij willen dat de Kerk zich hieraan aanpast. Zij lieten de uitkomsten van het onderzoek in vijf talen vertalen in een poging de komende gezinssynode in deze richting te beïnvloeden.

‘Positieve aspecten’
Pentin wijst op het artikel van 6 maart, waarin Sandro Magister de balans opmaakt hoezeer de Duitse Kerk is gaan afwijken. Zo wordt in vrijwel alle bisdommen sacramentele absolutie en de H. Communie uitgedeeld aan hertrouwd gescheidenen. De meeste bisschoppen zeggen te hopen dat ook een tweede huwelijk kerkelijk zal kunnen worden ingezegend en dat de H. Communie uitgedeeld mag worden aan niet-katholieke echtgenoten. Ook zouden zij graag zien dat de “positieve aspecten” van homoseksuele relaties worden erkend.

Schisma
Ondanks dit alles “lijkt Rome machteloos”, aldus Pentin. En hoeveel publicitaire aandacht de Duitse eigenzinnigheid ook krijgt, de bisschoppen lijken niet van plan in te binden. Alles wijst er op dat zij zelfs “een goed georkestreerde campagne voeren om hun pastorale innovaties op de synode te laten aannemen”. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn, denkt Pentin. “Sommigen denken dat het tot een schisma zou kunnen leiden.” (KN/NCR)