fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Website Duitse bisschoppen promoot sacrament voor homoseksuele relaties

KN Redactie 28 augustus 2015
image

Goertz claimt in het interview dat homoseksualiteit niet langer veroordeeld zou moeten worden omdat de tijden veranderd zijn. In Bijbelse tijden, aldus de theoloog, “was voortplanting het eerste door God gegeven doel van seksualiteit”. Destijds “had seksualiteit als eerste doel het overleven van het volk”. Dat is echter “duidelijk niet meer onze situatie, en sinds het (Tweede Vaticaans) Concilie ook niet langer onze morele leer over seksualiteit.”

Sacramenteel karakter

Wat Goertz betreft zouden homoseksuele verbintenissen gerespecteerd moeten worden “en niet gediscrimineerd en gecriminaliseerd”. Met het oog op de komende gezinssynode in Rome hoopt hij dat die “de oude veroordelingen van homoseksuele daden” achter zich zal laten. Hij besluit: “Je mag je afvragen of een trouwe homoseksuele liefdevolle relatie – een die zichzelf begrijpt als een verhouding binnen het raamwerk van het geloof in de God van Israël en Jezus – niet zelfs een meer sacramenteel karakter zou kunnen hebben. Homoseksuele relaties zouden zo kerkelijke goedkeuring kunnen vinden.”

Radicale verandering

Commentator Mathias von Gersdorff reageerde hier dadelijk op, waarbij hij de aandacht vestigde op het feit dat Goertz woorden waren gepubliceerd zonder enige kritiek van de Duitse bisschopsconferentie. Von Gersdorff: “Als zelfs de heldere leer van de Kerk in twijfel getrokken wordt, dan moet men vragen waarom deze theologen niet liever een eigen religie beginnen. Deze theologen zouden op zijn minst de gelovigen helder en onomwonden moeten zeggen dat zij op wezenlijke punten een radicale verandering van de katholieke leer nastreven. (KN/LifeSiteNews)