fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Werkdocument levert ouders uit aan de wolven’

KN Redactie 15 oktober 2015
image

Tijdens een persconferentie in Rome, bijgewoond door kardinaal Raymond Burke, bracht de organisatie een verklaring uit over de rol van ouders als opvoeders. Die doelt op paragraaf 86 van het werkdocument waarin wordt gesteld dat “het gezin, hoewel bevoorrechte plaats in de opvoeding, niet de enige plaats kan zijn voor seksuele opvoeding”.

Uitgeleverd aan de wolven

“In 17 woorden Engelse tekst, en met name met het woord ‘kan niet’, vegen de Vaticaanse autoriteiten die het werkdocument hebben opgesteld de natuurwet, de katholieke Leer en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van tafel”, aldus Voice of the Family.
“Daarmee leveren zij het gezin, de huiskerk, beide ouders en kinderen, over aan de genade van de seculiere machten, de wolven die er op uit zijn hen te verslinden.”

Plicht als gelovige

De organisatie, die de gang van zaken rond beide gezinssynodes kritisch volgt, beroept zich op de plicht die katholieke leken volgens het kerkelijk recht hebben om hun mening kenbaar te maken.

Wil tot vernietigen

Volgens Voice of the Family is er een “duidelijke wil van de kant van ‘s werelds machtigste politici en VN-functionarissen om de ouderlijke rechten met betrekking tot het onderwijs en de vorming van hun kinderen te vernietigen”.
Volgens artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens komt ouders “het recht toe om het soort onderwijs te kiezen dat wordt gegeven aan hun kinderen.”

VN betrokken

Voice of the Family wijst erop dat verschillende VN-organisaties ervoor ijveren dat met name in Afrikaanse landen buiten medeweten van hun ouder toegang krijgen tot anticonceptie en abortus.
“Daarnaast bevorderen UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO samen met krachtige westerse landen en niet-gouvernementele organisaties anti-leven en pornografisch voorlichtingsonderwijs dat erop gericht is de rol van de ouders als de primaire opvoeders en beschermers van hun kinderen te elimineren”, aldus de verklaring.

Wereldomspannende voorlichting

Volgens de gezins- en pro-lifeorgansiaties streven verschillende VN-organisaties samen met de International Planned Parenthood Federation, de Population Council en “andere pro-abortusgroepen” naar een wereldwijd voorlichtingsprogramma dat jonge kinderen onder meer voorhoudt dat masturbatie “een bron van plezier” kan zijn en een “belangrijke manier om eigen lichaam en seksualiteit te leren kennen”.

Zeggenschap ontnomen

Daarnaast wijst de organisatie erop dat ouders in veel Westerse landen zeggenschap wordt ontnomen over de seksuele opvoeding van hun kinderen op school. “Ook katholieke”, aldus de verklaring. Als voorbeeld noemt zij Groot-Brittannië waar ook scholen onder het gezag van de bisschoppenconferentie kinderen toegang verschaffen tot contraceptie en abortus.
Ook werken de katholieke autoriteiten mee met de vorming van leerkrachten door de homo-organisatie ‘Stonewall’, om basisschoolleerlingen ‘homovriendelijk’ onderwijs te geven.

Synodeleiding ‘blind’

Volgens Voice of the Family bevat paragraaf 86 van het werkdocument “een directe aanval op de rechten van ouders”. “Hoe is het mogelijk dat de Synodeleiding zo blind kan zijn voor de geestelijke gevaren en voor het gevaar voor het leven en welzijn van ouders en kinderen, zowel binnen als buiten de Kerk?”
De organisatie roept bisschoppen en gelovige leken op zich tot het uiterste in te zetten om de paragraaf te wijzigen.