fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Wiertz bezorgd over verdeeldheid in de Kerk

KN Redactie 2 april 2015
image

Dat heeft de bisschop van Roermond woensdagavond gezegd tijdens de zogenaamde Chrisma-mis in de St-Christoffelkathedraal in de bisschopsstad. Tijdens de Chrisma-mis wordt de olie gewijd die wordt gebruikt voor de verschillende sacramenten.

Even wennen
Volgens Wiertz heeft paus Franciscus een aansprekend maar ook veeleisende vorm van kerk-zijn geïntroduceerd. “Het vraagt om – vanuit de liefde tot Jezus – de mensen nabij te zijn en hen Jezus’ liefde te laten ervaren. Maar ook is het voor velen van ons even wennen”, aldus Wiertz. “Het Europese gezicht van de Kerk blijkt niet het enige te zijn dat mogelijk is. Dat Europese beeld van de Kerk werd eeuwenlang bepaald door status met een hofhouding.”

Aandacht voor mensen
“Komend vanuit Zuid-Amerika is dat paus Franciscus vreemd. Hij voelt zich zeker de hoeder en de bewaarder van het geloof. Maar de kerk in Zuid-Amerika, waarin hij is opgegroeid, heeft hij ervaren als een beweging die het als haar taak ziet om vanuit haar geloof in Jezus’ zorg en aandacht aan de mensen te schenken en gemeenschap te vormen. De mensen horen erbij. De verkondiging kan niet buiten de mensen om.”

Herderlijke houding
Paus Franciscus “verwacht van priesters vóór alles een herderlijke houding. ‘Priesters moeten als herders naar hun schapen ruiken’, is intussen een gevleugelde uitspraak van hem. De Kerk moet een veldhospitaal zijn, onder het motto van Jezus: ‘Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verkwikking schenken. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'”

Leer én leven
“Concentreerde de Kerk zich tot nu toe vooral op haar taak om de kerkelijke leer te verkondigen, deze paus beperkt zich niet alleen tot de leer, maar probeert deze op het leven van mensen te betrekken”, aldus Wiertz. “Geen verkondiging van de leer alleen, maar een verkondiging, die ook naar mensen luistert en naar hen omziet. Geen verkondiging, zonder ook de vragen en moeilijkheden van de mensen erbij te betrekken en soms ook hun onmacht om aan de leer te voldoen. Vandaar dat paus Franciscus ongebaande wegen gaat en parallel aan de beraadslagingen van de bisschoppen op de synode ook de gelovigen raadpleegt met vragenlijsten. Maar bij die aandacht voor mensen wil deze paus toch helder houden, hoe de kerk in navolging van Jezus denkt en leert.”

Verdeeldheid
Bezorgd vraagt de bisschop van Roermond zich af of de paus wordt toegestaan “bruggenbouwer te zijn tussen leer en leven”.
“Partijen zijn er altijd geweest, maar zij hebben de kerk nooit goed gedaan. De apostel Paulus treft in Korinthe al vroeg een kerk van partijschappen aan. Iedereen claimt zijn eigen gelijk. “Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus.” “Is Christus dan in stukken verdeeld?” vraagt de apostel zich verbaasd af om erop te wijzen, dat hij niets anders wil dan het evangelie van de ene Heer Jezus verkondigen. Het gaat om wat Jezus wil.”

Oproep tot trouw
“Met deze nieuwe benadering dreigt paus Franciscus tussen de partijen terecht te komen. Dat baart mij als bisschop zorgen. Ik wil u graag voorgaan in trouw aan deze paus en aan de weg die hij ingeslagen is, om die brug te slaan tussen leven en leer en zich niet te beperken tot één van deze standpunten. Door deze eenheid met Jezus, voelt paus Franciscus zich bezield. Voor de eenheid heeft Jezus gebeden en het is de heilige Geest die samenbrengt wat verdeeld is.
Nog maar enkele dagen geleden heeft de paus ons gevraagd, niet zozeer te speculeren over de uitkomst van de synode, maar er voor te bidden. Laten we vooral aan deze wens voldoen. Mogen de eenheid samen met paus Franciscus ons allen ter harte gaan.”