fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Zuid-Italiaanse bisdommen weren maffia bij processies Goede Week

KN Redactie 1 april 2015
image

Zo riep Mgr. Luigi Renzo, bisschop van Mileto-Tropea-Nicotera, op om leden van de maffia niet toe te laten als dragers van de beelden in de processies. Het gaat om “mensen die behoren tot organisaties die verboden zijn door de Kerk en […] mensen die vervolgd worden vanwege banden met de maffia”. Ook stelt Mgr. Renzo dat het “verboden is om de heiligenbeelden te wenden tot of te laten buigen voor huizen of personen, behalve in het geval van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en bij zieken”.

Alleen bewezen katholieken
Die laatste maatregel is een reactie op een incident dat zich in juli vorig jaar voordeed in het Zuid-Italiaanse bisdom Oppido Mamertina-Palmi, waarbij de dragers een Mariabeeld in de processie lieten buigen voor het huis van een maffiabaas. Daarop besloot de bisschop, Mgr. Milito, alle processies in zijn bisdom tijdelijk op te schorten. Mgr. Milito heeft echter toestemming gegeven voor de processies in de Goede Week. Wel onder de voorwaarde dat “de dragers van de standbeelden gekozen worden uit gelovigen die bewezen katholiek zijn”.

Steun van Franciscus
Al lange tijd proberen bisschoppen in Calabrië processies en religieuze feesten uit de invloedssfeer van de maffia te houden. De bisschoppen in Calabrië weten zich daarbij gesteund door paus Franciscus die de maffia meerdere malen scherp veroordeelde en maffialeden excommuniceerde.